Microsoft Dynamics CRM 2011 Online spuštěno - první dojmy 

Posted by Jan Vaněk Friday, January 21, 2011 9:24:00 AM

Microsoft Dynamics CRM 2011 Online je tedy konečně spuštěno a od pondělního večera si tak může každý zájemce vyzkoušet novou verzi. Původní odhady hovořily už o konci roku 2010, pak se objevovala data 20. ledna, pak 16. ledna a nakonec v pondělí 17. ledna jsme získali z dobře informovaného zdroje informaci, že "už to bude dnes". Během dne již byly k dispozici nové produktové stránky o CRM řešení ale odkaz na registraci na stránce popisující 30denní zkušební verzi nebyl funkční. Změna nastala až kolem 21. hodiny našeho času, kdy byla registrace zprovozněna. Velmi rychle, za zhruba 5 minut, jsem již si již mohl nově vytvořenou instanci CRM vyzkoušet.

Opravdu se již nejedná ani o beta verzi ani o RC (Release Candidate). Označení verze je 5.0.9688.56. Aplikace běží v prohlížeči svižně, subjektivně mám pocit, že se oproti beta verzi zrychlila.

Přehled novinek najdete na našich webových stránkách věnovaných Microsoft Dynamics CRM 2011.

Jak probíhá registrace? Po stisknutí tlačítka "Zaregistrujte se" na uvítací stránce se objeví první stránka registračního průvodce. Potvrdíme zemi a zadáváme svůj e-mail. Pokud již máte své Windows Live ID (přihlašovací identifikaci danou e-mailem a heslem, která slouží k přihlašování na různé služby společnosti Microsoft), pak použijte e-mail, který je s tímto Windows Live ID svázaný. Pokud Windows Live ID nemáte, zadejte prostě svůj e-mail a Live ID vytvoříte v dalších krocích.

 Já už své Windows Live ID mám a tak následovalo jen přihlášení:

Následuje ochrana proti spamu, zadání náhodně vygenerovaného slova (tzv. "captcha"). Zároveň potvrzujete podmínky služby. Toto malé zatržítko je z právního hlediska nejdůležitější součástí registrace. Bezplatnou službu si zřizujete na 30 dní, následně ji můžete prodloužit na trvalou, placenou variantu se závazkem 12 měsíců. Při předčasném vypovězení je definována pokuta.

 V dalším kroku registračního průvodce zadáváte vlastní identifikační údaje. Chtěl bych upozornit, že podle zadaného názvu společnosti je určeno jméno instance CRM. Napíšete-li tedy celý název např. Firma spol. s r.o., pak jméno instance bude "firmaspolsro" . Doporučuji zadávaný název dobře promyslet. Háčky a čárky raději nepoužívejte - nemám vyzkoušeno.

Po stistknutí tlačítka "Dokončit" systém vygeneruje Vaši instanci Microsoft Dynamics CRM 2011 Online. V mém případě byl proces velmi rychlý, zhruba 2-3 minuty.

Instance CRM je vytvořena v českém jazyce a obsahuje stručná ale vcelku dostačující DEMO data na základní vyzkoušení.

Takže směle do toho a kdybyste se snad dostali do potíží, ozvěte se nám.

Rozhovor s panem Davidem Capouškem z firmy NetRex o novém Microsoft Dynamics CRM 2011 

Posted by Jan Vaněk Thursday, December 30, 2010 12:48:20 PM

Jak jste možná pochopili z posledních příspěvků o cestě od Microsoft Dynamics CRM 3.0 k Microsoft Dynamics CRM 2011 Online a o nových možnostech importu dat ve verzi 2011, řešíme v poslední době prakticky u prvního zákazníka implementaci zbrusu nového řešení Microsoft Dynamics CRM 2011. Prvním zákazníkem je pražská firma NetRex, dodavatel inteligentních dohledových systémů. 

Majitel firmy, pan David Capoušek, nám v říjnu odsouhlasil nabídnutou účast v programu "předskokanů" před oficiálním příchodem nové verze na trh. V listopadu byla zahájena implementace a od poloviny prosince firma "jede" v novém systému. Díky tomu získáváme jak my - implementační partner -, tak firma NetRex - jako zákazník a  uživatel - zkušenosti s těmi nejnovějšími dostupnými CRM technologiemi.

Jak to vidí majitel firmy, pan David Capoušek, se můžete dozvědět v následujícím rozhovoru, který jsme natočili  29. 12. 2010.  Video trvá zhruba 15 minut, poslední 3 minuty jsou věnovány i praktickým ukázkám.

 

Import dat v Microsoft Dynamics CRM 2011 

Posted by Jan Vaněk Wednesday, December 22, 2010 4:14:00 PM
Jedna z prvních funkcionalit, se kterou jsme se důkladněji seznámili v nové verzi Microsoft Dynamics CRM 2011, je Import dat. Zároveň se hned stala jednou z mých zatím nejoblíbenějších funkcí. Proč? Uvidíte sami, že import dat je nyní mnohem příjemnější a rychlejší než v předchozích verzích.
Průvodce začíná dotazem na jméno importního souboru. Již tady je vidět, že podporuje více formátů, než dříve:
 
Dialog pokračuje podobně jako dříve volbou oddělovače dat a omezovače textu. První překvapení na sebe ale nenechá dlouho čekat. Výběr mapování dat mezi vstupním souborem a entitou v CRM obsahuje několik možností, ze které vybírám „SampleDataMap“ – variantu, která mi umožní založit novou entitu a určit mapování přímo v tomto průvodci importem:

Všimněme si zároveň předpřipravených mapování pro Business Contact Manager v Outlooku nebo migraci z řešení Salesforce. To ale zřejmě často nevyužijeme.

Rozhodně ale často využijeme založení nové entity přímo z migrovaných dat. Úžasně to totiž zrychluje práci. V tomto případě importujeme adresy prodejen a chceme zároveň založit novou entitu „Prodejny“:

V následujícím kroku je soubor načten a zobrazí se seznam sloupců importovaného souboru. V této chvíli Microsoft CRM pochopitelně neví, kam je má namapovat, protože cílová entita ještě neexistuje.

Na každém řádku proto musíme vybrat možnost vytvoření nového atributu, zadat jeho název a typ:

V případě položky typu "picklist" (výběr z možností) se velmi pohodlně vytvoří i tento atribut a přednabídnou se všechny hodnoty, které se ve vstupních datech vyskytují.

Při definování vlastností importu dat lze vyřešit i vazbu na další tabulky (entity). Např. sloupec Nadřízený obchodní vztah je vazbou (pole typu Lookup) na entitu Obchodní vztahy:

Po chvilce práce máme krásně namapované všechny sloupce importovaného souboru:

Zvolíme vhodný název pro mapování dat, které jsme si právě vytvořili a import spustíme (zde tlačítkem Submit):

A jsme u konce. Člověk má skoro chuť říci "Jak prosté, milý Watsone!". Zrychlení práce je opravdu několikanásobné. Tak tady nové heslo "Power of productivity" platí.

 

Od CRM 3.0 k CRM 2011 Online 

Posted by Jiří Richtr Wednesday, December 15, 2010 10:00:00 AM

Po delší odmlce bychom se s vámi chtěli podělit o zkušenosti z první zkoušky ohněm při příležitosti implementace Microsoft Dynamics CRM 2011 Online.

Jeden z našich zákazníků, který dosud setrvával na historické verzi CRM 3.0, využil nabídku Microsoftu k výhodnému modelovému přechodu na verzi CRM 2011 Online, která je hostována přímo v datacentrech Microsoftu. Šlo tedy o nepříliš jednoduchou výchozí situaci, kdy bylo nutné přenést drtivou většinu dat ležících uvnitř firmy do cloudového prostředí. Aby to bylo ještě složitější, jednalo se o přechod, kdy se přeskakuje celá jedna verze produktu.

Po zevrubné analýze bylo rozhodnuto, že data budou do CRM 2011 importována dvěma cestami:
1. Jednoduché záznamy typu Obchodní vztah, Kontakt budou ze CRM 3.0 exportovány do Excelu a naimportovány pomocí standardního průvodce Import dat.
2. Složitější záznamy s vazbami (Aktivity) budou vyexportovány přímo z databáze SQL serveru a naimportovány programově.

Jako programátorovi mi logicky připadl bod 2). Velký údiv jsme neskrývali hned v počátečních fázích seznamování se s CRM 2011, kdy celé programové rozhraník CRM doznalo značných změn. Vzkaz od MS, který jsme mezi řádky četli, nebyl pro nás příliš radostný: "Zapomeňte 90 procent věcí, které platily ve verzi 4, teď je vše jinak". Zkrátka, podobně, jako se změnilo pro uživatele grafické rozhraní, pro programátora se změnilo to, co do nynějška používal. Nelze opomenout také fakt, že Microsoft Dynamics CRM 2011 Online je stále ve fázi „beta“ a některé funkcionality tohoto řešení budou do okamžiku uvolnění na trh ještě přidány nebo změněny. Jednou z nejpodstatnějších funkcí pro nás programátory bude teprve oznámené uvolnění webových služeb pro integrační moduly.

Cesta k úspěšnému dokončení migrace dat byla poměrně trnitá, nejen kvůli velkému objemu dat (celkem přes 200 000 převáděných záznamů aktivit). Nakonec se ale vše povedlo. Rád bych teď upozornil na některé zajímavé body řešení.
 

Export aktivit a jejich import do nové entity

Náš zákazník požadoval převod emailů, úkolů, telefonátů a schůzek z původního prostředí CRM 3.0 do nového prostředí CRM 2011 Online. A to nejenom rozpracovaných, ale současně i historických.
Kompromisním řešením mezi pracností a rychlostí převodu byl postup, kdy všechny uvedené aktivity byly naimportovány do jedné uživatelsky vytvořené entity „Historie aktivit“. Byl vytvořen speciální program, který přenesl přes 200 000 záznamů z lokálního disku do cloudového prostředí. Pro představu – jeden z převedených e-mailů je vidět na následujícím obrázku detailu.
 

 

 

Případné přílohy e-mailů jsou ukládány jako poznámky.

 

Zprovoznění e-mail routeru na verzi CRM 2011 Online

Pokud se budete hlouběji zabývat konkrétní implementací CRM 2011 Online a znáte přitom možnosti zpracování e-mailů ve verzi 4.0, dříve či později vás napadne otázka: „A co e-maily? Zbývá mi jen možnost propojení pouze přes Outlook?“.

Odpověď je možná pro někoho překvapivá. E-mail router lze klidně nakonfigurovat i tady, přestože CRM leží v cloudu a k serveru nemáte fyzický přístup. Musíte ale počítat s tím, že router musí být nasazen v prostředí zákazníka. Podporovaným systémem je však i Windows 7, takže to skutečně může být kterákoliv pracovní stanice, která má přístup k internetu a která by měla pokud možno běžet nepřetržitě. Třešničkou na dortu je skutečnost, že pro tuto verzi routeru není problém propojit CRM 5 s cloudovým Exchangem (např. v rámci hostované služby BPOS).

V našem případě byl důvodem ke zprovoznění routeru především fakt, že bylo nutné směrovat e-mailovou komunikaci vybraných schránek do front CRM. O úspěchu svědčí následující obrázek.
 

 

Zprovoznění odkazů na rejstříkové informace

Do nové verze Microsoft CRM jsme zákazníkovi přidali drobnou, ale užitečnou „vychytávku“, a to odkazy na ověření firmy v nejrůznějších veřejně dostupných rejstřících. V našem případě dojde ihned po vyplnění IČ firmy k zobrazení odkazů, přes které se dostaneme přímo na kýžený záznam v daném rejstříku.

 

 

Budeme všichni v mracích? 

Posted by Jan Vaněk Thursday, October 21, 2010 4:03:10 PM

Na letošních Microsoft Days, největší tuzemské Microsoftí konferenci pro zákazníky a partnery, dostal každý účastník batůžek s logem “We’re all in” a obrázk mráčku (“cloud”). Otrocký překlad “Všichni jsme v tom” nebo “Všichni jsme uvnitř” rovnou pomineme ale ani překlad, který bere v pvahu obrázek: “všichni jsme v oblaku” – či snad “všichni jsme v mraku” – dané téma moc nevystihuje. Pojem “mrak” ani “oblak” se v Česku pro hostované služby výpočetní kapacity, počítačové infrastruktury či pronajímaných IT služeb moc neujal. Spíše se nám vybaví, že někdo má hlavu v oblacích, někdo jiný je zase “v prachu”… Proto se v IT hantýrce nakonec raději říká česko-anglicky “jsme v cloudu”. Tedy: využíváme IT služby, které neběží na našem HW, na našich serverech, ale někde ve světě - ani nevíme kde, ale je nám to vcelku jedno, hlavně že (pokud) to funguje.

Je tedy opravdu “cloud” tak aktuální výzva?

Microsoft, opíraje se přitom o výzkumy Gartnerů a dalších, na “cloud” do budoucna sází. Firmy si postupně zvykají a zvyknou na to, že stejně jako řada běžně používaných informačních zdrojů na internetu (vyhledávače, počasí, zprávy, mapy, atd.) budou k dispozici i podnikové IT služby, které se nebudou instalovat ale jen využívat. Říká se tomu už docela dlouho Software-as-a-Service (SaaS, software jako služba). Upřesňuji informaci, kterou jsem vložil minule: Microsoft do vybudování technologické infrastruktury vynaložil údajně 2,3 mld dolarů. Po světě má vybudováno 6 mamutích datacenter plných kontejnerů s počítači. Jak takové datacentrum vypadá těsně před dokončením, lze vidět např. na tomto videu o datacentru v Chicagu.

Na včerejší akci CRM 2011 Readiness Tour, kde byla představena nová verze CRM partnerům, se objevily další zajímavé informace a nové pojmy.

Dallas – kódové označení projektu typu “Data-as-a-service” (data jako služba). Takže ne už jenom “software jako služba” ale i data. Pro BI i CRM řešení si dovedu představit celou řadu možných scénářů a druhů informací, které jsou potřeba pro vyhodnocování, podporu rozhodování, plánování. Tato služba v rámci “cloud” platformy Windows Azure by měla v budoucnu umožnit vyhledat, nakoupit a řídit příjem informací z různých datových zdrojů od různých poskytovatelů jednotným způsobem. Napadá mě, že např. služba společnosti CreditInfo pro získání informací o daném hospodářském subjektu, je typickou službou “data jako služba”. Poskytujeme ji do CRM již déle než dva roky pod názvem "Rozhraní na CreditInfo".

O řešení BPOS, hostovaných online službách pro e-mail, sdílení dokumentů a komunikaci jsme již na blogu psali. Přestože je tato služba poměrně mladá, již je tady její nástupce, který přijde na trh během příštího roku. Má nový název: Office 365. Služba bude obsahovat:

  • Office Professional Plus – plný desktopový Office, jen v rozšířené variantě služby.
  • Office WebApps – možnost editace offisovských dokumentů přes webové rozhraní.
  • Exchange Online – e-mailová schránka na Exchange 2010 s kapacitou 25 GB.
  • SharePoint Online – prostředí pro osobní i týmový web, spolupráci a správu dokumentů.
  • Lync Online – nový název řešení – nástupce služeb LiveMeeting a Office Communicator – pro komplexní komunikaci a spolupráci na dálku.

Cena těchto služeb se bude pohybovat od cca 130 Kč u verze Small Business až po cca 550 Kč měsíčně u nejvyšší verze včetně plného desktopového Microsoft Office.

O tom, že CRM 2011 bude k dispozici jak ve variantě on-premise (nákup licencí a provozování u zákazníka), partnerský hosting i online, jsme již psali. Jsme první firma v České republice, která dostala možnost CRM 2011vyzkoušet ve variantě online na konkrétním zákazníkovi. Zatím nemůžeme prozradit kdo to bude ale určitě zde budeme o svých zkušenostech psát.

O tom, že si Microsoft ohledně poskytování cloud služeb věří, svědčí i to, že svým zákazníkům poskytne regulérní SLA podmínky s dostupností služby 99,9% s finanční náhradou při jejím nedodržení. Spektrum možných služeb je již teď poměrně široké a možnost vyzkoušet je zdarma je tady také.

Více informací lze nalézt na http://www.microsoft.com/cloud/.

Page 4 of 19 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
ORTEX spol s.r.o.