Import dat v Microsoft Dynamics CRM 2011 

Posted by Jan Vaněk Wednesday, December 22, 2010 4:14:00 PM
Jedna z prvních funkcionalit, se kterou jsme se důkladněji seznámili v nové verzi Microsoft Dynamics CRM 2011, je Import dat. Zároveň se hned stala jednou z mých zatím nejoblíbenějších funkcí. Proč? Uvidíte sami, že import dat je nyní mnohem příjemnější a rychlejší než v předchozích verzích.
Průvodce začíná dotazem na jméno importního souboru. Již tady je vidět, že podporuje více formátů, než dříve:
 
Dialog pokračuje podobně jako dříve volbou oddělovače dat a omezovače textu. První překvapení na sebe ale nenechá dlouho čekat. Výběr mapování dat mezi vstupním souborem a entitou v CRM obsahuje několik možností, ze které vybírám „SampleDataMap“ – variantu, která mi umožní založit novou entitu a určit mapování přímo v tomto průvodci importem:

Všimněme si zároveň předpřipravených mapování pro Business Contact Manager v Outlooku nebo migraci z řešení Salesforce. To ale zřejmě často nevyužijeme.

Rozhodně ale často využijeme založení nové entity přímo z migrovaných dat. Úžasně to totiž zrychluje práci. V tomto případě importujeme adresy prodejen a chceme zároveň založit novou entitu „Prodejny“:

V následujícím kroku je soubor načten a zobrazí se seznam sloupců importovaného souboru. V této chvíli Microsoft CRM pochopitelně neví, kam je má namapovat, protože cílová entita ještě neexistuje.

Na každém řádku proto musíme vybrat možnost vytvoření nového atributu, zadat jeho název a typ:

V případě položky typu "picklist" (výběr z možností) se velmi pohodlně vytvoří i tento atribut a přednabídnou se všechny hodnoty, které se ve vstupních datech vyskytují.

Při definování vlastností importu dat lze vyřešit i vazbu na další tabulky (entity). Např. sloupec Nadřízený obchodní vztah je vazbou (pole typu Lookup) na entitu Obchodní vztahy:

Po chvilce práce máme krásně namapované všechny sloupce importovaného souboru:

Zvolíme vhodný název pro mapování dat, které jsme si právě vytvořili a import spustíme (zde tlačítkem Submit):

A jsme u konce. Člověk má skoro chuť říci "Jak prosté, milý Watsone!". Zrychlení práce je opravdu několikanásobné. Tak tady nové heslo "Power of productivity" platí.

 

ORTEX spol s.r.o.
Comments are closed on this post.