Sledování změn záznamů v Microsoft CRM pomocí workflow 

Posted by Jan Vaněk Friday, June 6, 2008 3:51:00 PM

V každém vztahu - i obchodním - je důležité uchovávání historie. Zatímco zachování kompletní historie aktivit patří k základní funkčnosti Microsoft CRM (na kartě všech základních entit jako je Obchodní vztah, Kontakt, Příležitost apod. je k dispozici podsložka Historie), sledování historie změn kmenových záznamů již součástí standardního řešení není. Přesto právě tuto vlastnost mnozí manažeři potřebují, aby se snadněji dozvěděli, jaké změny v záznamech o probíhajících obchodních případech nastaly nebo kdo je provedl. Nejsnazším řešením bez programování je opět vyžití workflow. Ukažme si příklad sledování změn důležitých údajů v entitě Příležitost.

Nejprve musíme založit novou uživatelskou entitu, kam se budou vlastní změny vybraných údajů zaznamenávat, nazvěme ji např. Změny příležitostí.

Do entity přidáme nové atributy - budou to atributy odpovídající těm atributům příležitosti, které chceme sledovat, např.:

  • Odhadované výnosy
  • Odhadované datum uzavření
  • Fáze prodeje
  • V našem případě pracujeme ještě s dalšími uživatelskými atributy jako je Přidaná hodnota, Termín dodávky.

Vazbu na entitu Příležitost zajistí přidání vztahu N:1 (N změn pro 1 Příležitost) a umístění "look-up" pole do formuláře.

Máme-li přidané atributy a vazby, můžeme vhodným způsobem upravit i základní formulář. Nepotřebujeme pracovat s automaticky vygenerovaným atributem "Název", proto jej nastavíme tak, aby nebyl povinný a odstraníme jej z formuláře. Naopak na formulář přidáme nové atributy, které budou obsahovat měněné údaje, které chceme sledovat. Vzhledem k tomu, že historie změn slouží pouze pro prohlížení, na závěr změníme vlastnosti jednotlivých polí a nastavíme je pouze pro čtení. Výsledný formulář může vypadat asi takto:

A teď přijde to nejpodstatnější: jak nastavit workflow tak, aby důležité změny zachytilo. Vytvoříme si nové Pravidlo pracovního postupu nad entitou Příležitost. Pracovní postup nastavíme tak, aby se spouštěl při každé změně vybraných atributů:

Vybrané atributy, jejichž změna je hlídána, jsou zvoleny jednoduchým zatržením v seznamu:

Vlastní výkonnou akcí bude vytvoření nového záznamu entity "Změny příležitostí". Jednotlivá pole budou plněna hodnotami odpovídajících polí (atributů) entity Příležitost.

Na závěr navržený pracovní postup vypublikujeme a vhodně si upravíme pohled na změny příležitostí tak, abychom o nich měli dobrý přehled:

Zdroj informací: http://blogs.msdn.com/crm/archive/2008/04/10/using-workflow-to-maintain-an-audit-log.aspx

Obsah CRM front jako Gadget pro Windows Vista 

Posted by Jiří Cabal Wednesday, June 4, 2008 12:51:41 PM

Postranní panel Windows VistaSidebar neboli Postranní panel se již před vydáním Windows Vista stal jedním ze znaků tohoto operačního systému. Příjemným zjištěním pro nás bylo, že Gadgety (miniaplikace), které jsou na něj umísťované, lze poměrně snadno vytvářet. Obsahem Gadgetu je jednoduchá HTML stránka zpravidla obsluhovaná JavaScriptem. Při jeho tvorbě má vývojář navíc v JavaScriptu k dispozici příkazy k uložení a načtení nastavení, které si tak Gadget může načíst i při dalším spuštění počítače.

Jednoduchost aplikací pro postranní panel však nijak nebrání tomu, aby se staly skvělými pomocníky. V našem případě, kdy se pomocí Gadgetu spojujeme se CRM serverem, to platí dvojnásob. Microsoft Dynamics CRM obsahuje velké množství informací, ke kterým je však někdy nutno se proklikávat. Pomocí Gadgetu lze mít informace, které považujeme za nejdůležitější, k dispozici neustále a v nejaktuálnější možné podobě. Ukázkovým příkladem takovéhoto využití je zobrazování nových položek ve frontě či frontách (Queues) systému Microsoft CRM.

Fronty v Microsoft CRM jsou velmi užitečným, ale často opomíjeným nástrojem. Proto bych lehce nastínil jejich fungování. V Microsoft CRM existují dva základní typy front a těmi jsou Veřejné fronty a Osobní fronty. Zatímco Veřejné fronty (Složka Fronty na Pracovní ploše, podsložka Fronty) jsou viditelné všem a slouží jako dočasné úložiště pro dosud nepřiřazené úkoly, Osobní fronty (složka Fronty, podsložky Úkoly – Probíhající a Přiřazené) jsou vždy spjaty s konkrétním uživatelem. Ve frontě Probíhající má uživatel úkoly, které přijal z fronty Přiřazené tlačítkem „Přijmout…“ a na kterých tedy právě pracuje.

Jednotlivé aktivity se můžou do front dostat různými způsoby:

  • Ručním přiřazením do fronty.
  • Svázáním fronty s emailovou schránkou (všechny emaily došlé do dané schránky se automaticky umísťují do fronty).
  • Pomocí Workflow nad různými akcemi

Úkoly se tedy do fronty mohou dostávat mnoha způsoby a zcela nezávisle na uživateli, kterému jsou určeny. Správce veřejné fronty, kterým může být vedoucí obchodního či servisního oddělení, nebo např. servisní technik, přijímající své pracovní úkoly z Osobní fronty, tak musí obsah fronty pravidelně vizuálně kontrolovat v CRM. Případně může vytvořit workflow pravidlo, které ho na nový přírůstek ve frontě upozorní např. vygenerovaným e-mailem. Tím ale vlastně vznikají zbytečně duplicitní aktivity. Proto je zobrazování položek z fronty pomocí Gadgetu na Postranním panelu Windows Vista tak výhodné.

Jednotlivé položky ve frontě jsou neustále k dispozici, automatické obnovování v pravidelném intervalu zaručuje jejich aktuálnost a nové položky ve frontě mohou být případně dány uživateli na vědomí i tónem. Při tvorbě nastavení jako i celé miniaplikace jsme se řídili heslem „v jednoduchosti je síla“. V nastavení musí uživatel zadat pouze časový interval obnovování a výběr front, které chce sledovat. Najetí myší nad položku uživateli prozradí, v jaké frontě se aktivita nalézá, kliknutím na ní se mu otevře CRM s formulářem dané aktivity.

Postranní panel také umožňuje spustit více instancí té samé miniaplikace s různými nastaveními. To v tomto případě znamená, že na postranní panel např. umístíme naši miniaplikaci dvakrát. V jedné můžeme zobrazovat naši osobní frontu a v druhé třeba obsah dvou front veřejných tak, aby se nám nemíchaly aktivity z různých front.

Podobný Gadget lze napsat pro takřka jakoukoliv entitu Microsoft CRM. Záleží pouze na smysluplnosti a užitečnosti využití, daného konkrétním nasazením CRM v praxi.

Zdroje informací:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa965850(VS.85).aspx
http://blogs.msdn.com/crm/archive/2007/08/03/crm-queue-gadget.aspx
publikace Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM
 

Workflow jako nástroj rozšíření funkcionality 

Posted by Jiří Richtr Monday, June 2, 2008 2:00:00 PM

dnešním příspěvku bych se rád alespoň ve zkratce věnoval workflow pravidlům (v české verzi se setkáte s termínem „Pracovní postup“).

Uživatel Microsoft CRM ví, že se pod tímto pojmem skrývá velmi mocná možnost nadefinovat vlastní sadu podmínek a akcí nad zvoleným typem záznamu. Akce se mohou spouštět buď ručně nebo automaticky (např. po vytvoření, či aktualizaci záznamu). Existuje celá řada typů akcí, které lze provést.

Nabídka akcí pravidel

V našich předchozích příspěvcích jsme naznačili, že možnosti CRM jsou v této verzi velmi podstatným způsobem rozšířeny. Navíc, pravidla již není nutné vytvářet na serveru ve speciální aplikaci, ale vše je lehce dostupné z webového prostředí – pochopitelně, pouze pro uživatele, který vlastní dostatečná oprávnění.

Přehled wokflow pravidel v MS CRM 4.0

Pojďme si pro ilustraci jedno takové jednoduché pravidlo představit podrobněji.

Já, jakožto vývojář, každodenně používám v našem CRM uživatelsky definovanou entitu Zakázkové úpravy. Jak její název napovídá, jsou tu vedeny jednotlivé dílčí programové úpravy, které náš tým vývojářů vytváří zákazníkům. Nejenže tu tedy máme pod každou úpravou vedenou komunikaci se zákazníkem (maily a telefonáty se zadáním úprav, dílčí změny, odsouhlasení, apod.), ale je tu pochopitelně pole Řešitel (kdo má úpravu na starost), Nadřazený projekt (kam úprava spadá), Počet hodin strávených nad realizací, apod. V neposlední řadě je důležitý příznak Důvod stavu, který označuje fázi, v jaké se konkrétní zakázková úprava nachází (např. Ve frontě, Realizuje se, Realizováno, Pozastaveno, Předáno).

Uživatelská entita CRM

Jedno z pravidel, které nad touto entitou funguje, je kontrola všech vyplněných náležitostí při označení předání zakázkové úpravy - konkrétní záznam je pak Neaktivní a jeho důvod stavu je nastaven na Předáno. Po pravidlu chceme hlídání, aby při změně stavu záznamu na Předáno byl zaručeně vyplněn Hlavní řešitel a Počet hodin. Tato pole totiž z principu nelze určit jako povinná,  jelikož např. Počet hodin strávených nad realizací známe až po vytvoření úpravy. Jinými slovy, tato pole jsou povinná pouze v určitých situacích.

Pravidlo je tedy nadefinováno přibližně následujícím způsobem. Po události (=nastavení Zakázkové úpravy jako Předané) jsou zkontrolována potřebná pole. Pokud nejsou vyplněná, záznam automaticky přechází do stavu Aktivní, konkrétně Důvod stavu je Pozastavena.

Nadefinované pravidlo v CRM

Pokud tedy při uzavírání záznamu nevyplníme, co je potřeba, obsluha (minimálně šéf  ) si jistě dříve, či později všimne, že úprava měla být předaná a podívá se, co se děje – tedy pokud nepřidáme do našeho pravidla odeslání upozorňovacího mailu, že je něco v nepořádku. Z diagnostiky průběhu Pracovních postupů, která je k dispozici u každého typu záznamu, lze pak de-facto vyčíst totéž.

Hromadné rozesílání e-mailů v CRM verze 4.0 

Posted by Jan Vaněk Monday, May 12, 2008 11:20:00 PM

V dnešním příspěvku bych rád pokračoval v rozboru možností e-mailů v Microsoft CRM. Téma e-mailů je velmi živé i obsáhlé a tak v něm chceme pokračovat, i když se e-mailů týkaly již dva předešlé příspěvky: první z února ohledně základních možností práce s e-mailovou aktivitou (ještě k verzi 3.0), druhý nedávný ohledně E-mail Routeru a nastavení způsobu odesílání/přijímání e-mailů. Dnes si všimneme především hromadných e-mailů.

Vzhledem k tomu, že existuje více možností jejich rozesílání, které navíc nemají všechny stejné vlastnosti, bude snad užitečné udělat si malou rekapitulaci. Existují 4 možnosti:

Odeslat přímý e-mail (ikonka v nástrojové liště pohledu u Zájemců, Kontaktů, Obchodních vztahů ale i u jiných entit).

Hromadná korespondence pomocí Microsoft Word (ikonka s "w" v nástrojové liště u zájemců, Kontaktů, Obchodních vztahů, Příležitostí a dalších entit). Velkou změnou do verze 4.0 je možnost ukládat wordovské šablony (pozor - jde o dokumenty uložené v XML tvaru) přímo do CRM, tedy na server a využívat je i mimo prostředí Outlook - v prohlížeči Internet Explorer.

Rychlá kampaň (průvodce vytvořením rychlé kampaně lze spustit nad již hotovým marketingovým seznamem nebo nad předem vybranou - označenou - podmnožinou zájemců, Kontaktů nebo Obchodních vztahů).

Workflow - nastaveným pracovním postupem.

Základní rozdíly mezi jednotlivými způsoby odesílání e-mailů ukazuje následující tabulka:

  Přímý e-mail Hromadná korespondence Rychlá kampaň Workflow
Využívá šablony Ano Ano Ne Ano
Možnost proměnných, personalizace e-mailu Ano Ano Ne Ano
Může obsahovat obrázky a hypertextové odkazy v těle zprávy Ano Ano Ano Ano
Dostupné entity jako zdroje dat pro e-mail Zájemci, Kontakty, Příležitosti, Obchodní vztahy, Nabídky, Objednávky atd. Zájemci, Kontakty, Obchodní vztahy, Příležitosti atd., včetně uživatelských entit Pouze Zájemci, Kontakty, Obchodní vztahy a marketingové seznamy Libovolné entity, včetně uživatelských
Výběr příjemců Vybrané záznamy v pohledu, všechny záznamy na stránce, všechny záznamy na všech stránkách. Vybrané záznamy v pohledu, všechny záznamy na stránce, všechny záznamy na všech stránkách. Vybrané záznamy v pohledu, všechny záznamy na stránce, všechny záznamy na všech stránkách. Pomocí manuálního pravidla lze uplatnit na max. 250 zobrazených záznamů na stránce
Může obsahovat přílohu mailu Ne Ne Ne Ano
Pracuje s odpověďmi na kampaň Ne Ne Ano Ne
Výhody Jednoduché a rychlé. E-maily odesílá asynchronně server. Formátování mailu včetně obrázků je připravováno v prostředí Word. O provedené akci je uložen samostatný záznam. E-maily odesílá asynchronně server. Automatizovatelnost. E-maily odesílá asynchronně server.
Nevýhody Pokročilejší html formátování mailů, vkládání obrázků apod. vyžaduje složitý postup s využitím externího html editoru. Výsledné zobrazení mailu ne vždy odpovídá tomu, jak to vypadá ve Wordu. Pro větší počet e-mailů nevhodné (do stovek). Pokročilejší html formátování mailů, vkládání obrázků apod. vyžaduje složitý postup s využitím externího html editoru. Složitější příprava i použití.

Při jakémkoliv hromadném rozesílání e-mailů je pochopitelně nutné postupovat velice obezřetně, nejprve si e-mail vyzkoušet na vybraném vzorku příjemců dovnitř firmy a pak teprve spustit akci "naostro".

Důvodem pro skutečnost, že většina variantních řešení nepodporuje přílohy v e-mailu je především obecné doporučení, že rozesílané hromadné e-maily by měly být co nejmenší. Je určitě dobré posílat co nejstručnější e-mail s "opatrným" formátováním, který obsahuje odkazy jak na webovou stránku se správně formátovaným obsahem, tak na případné dokumenty, určené příjemcům ke stažení. Pochopitelně toto vyžaduje úzkou spolupráci autorů hromadných e-mailů se správci firemního webu, tedy trochu komplexnější pohled.

Další zdroje informací: kniha Working With Microsoft Dynamics CRM 4.0 (Mike Snyder, Jim Steger, Sonoma Partners), http://blogs.msdn.com/crm/archive/tags/E-mail/default.aspx.

Blíží se spuštění hostované verze Microsoft CRM 

Posted by Jan Vaněk Tuesday, April 29, 2008 5:37:00 PM

Jedním z velkých hesel při uvedení nové verze Microsoft CRM 4.0 ve Spojených státech bylo "Power Of Choice" - tedy doslova "Síla výběru", my bychom spíš asi řekli "Možnost výběru". Mimochodem, nositelem tohoto hesla je nový softwarový architekt firmy Microsoft pan Ray Ozzie, velká osobnost, který stála kdysi u zrodu Lotus Notes. Heslem je myšlena svoboda ve výběru způsobu provozování systému CRM. V Americe jsou možné dokonce tři: systém zakoupit a provozovat interně, využít řešení hostovaného přímo u společnosti Microsoft (CRM Online) a řešení hostovaného u partnerů. Řešení CRM Online mělo slavnostní "výkop" před několika dny - přesně 22. dubna.

Ale vraťme se do Čech. (Nebo do Česka? Pořád si na to nějak nemůžu zvyknout). Online verze tu není a zatím nebude k dispozici ale rychle se blíží spuštění projektu hostovaného CRM u partnera. To znamená, že už brzy si bude moci kdokoliv snadno vyzkoušet CRM po 30 dní v reálném provozu, že bude moci opravdu rychle začít CRM používat i bez nákupu serveru a další infrastruktury. Mezi další výhody patří i cena, protože jde o řešení bez investic, pouze s měsíčními náklady za reálné využívání příslušného počtu licencí (cena za uživatele a měsíc bude pod 2000,- Kč.).

 

Dál se ovšem zatím nedostanete.

Technicky zajišťuje hosting firma Logos, partnerská role naší firmy bude ještě upřesněna.

Start ostrého provozu bude 1.6. t.r., v květnu bude ještě probíhat partnerské testování tohoto řešení. Vzhledem k tomu, že do konce roku budou platit zvýhodněné podmínky, doporučujeme sledovat novinky a včas zkoušet. Další podrobnosti zveřejníme, jakmile to bude možné.

Stay tuned!

Page 14 of 19 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> 
ORTEX spol s.r.o.