Hromadné rozesílání e-mailů v CRM verze 4.0 

Posted by Jan Vaněk Monday, May 12, 2008 11:20:00 PM

V dnešním příspěvku bych rád pokračoval v rozboru možností e-mailů v Microsoft CRM. Téma e-mailů je velmi živé i obsáhlé a tak v něm chceme pokračovat, i když se e-mailů týkaly již dva předešlé příspěvky: první z února ohledně základních možností práce s e-mailovou aktivitou (ještě k verzi 3.0), druhý nedávný ohledně E-mail Routeru a nastavení způsobu odesílání/přijímání e-mailů. Dnes si všimneme především hromadných e-mailů.

Vzhledem k tomu, že existuje více možností jejich rozesílání, které navíc nemají všechny stejné vlastnosti, bude snad užitečné udělat si malou rekapitulaci. Existují 4 možnosti:

Odeslat přímý e-mail (ikonka v nástrojové liště pohledu u Zájemců, Kontaktů, Obchodních vztahů ale i u jiných entit).

Hromadná korespondence pomocí Microsoft Word (ikonka s "w" v nástrojové liště u zájemců, Kontaktů, Obchodních vztahů, Příležitostí a dalších entit). Velkou změnou do verze 4.0 je možnost ukládat wordovské šablony (pozor - jde o dokumenty uložené v XML tvaru) přímo do CRM, tedy na server a využívat je i mimo prostředí Outlook - v prohlížeči Internet Explorer.

Rychlá kampaň (průvodce vytvořením rychlé kampaně lze spustit nad již hotovým marketingovým seznamem nebo nad předem vybranou - označenou - podmnožinou zájemců, Kontaktů nebo Obchodních vztahů).

Workflow - nastaveným pracovním postupem.

Základní rozdíly mezi jednotlivými způsoby odesílání e-mailů ukazuje následující tabulka:

  Přímý e-mail Hromadná korespondence Rychlá kampaň Workflow
Využívá šablony Ano Ano Ne Ano
Možnost proměnných, personalizace e-mailu Ano Ano Ne Ano
Může obsahovat obrázky a hypertextové odkazy v těle zprávy Ano Ano Ano Ano
Dostupné entity jako zdroje dat pro e-mail Zájemci, Kontakty, Příležitosti, Obchodní vztahy, Nabídky, Objednávky atd. Zájemci, Kontakty, Obchodní vztahy, Příležitosti atd., včetně uživatelských entit Pouze Zájemci, Kontakty, Obchodní vztahy a marketingové seznamy Libovolné entity, včetně uživatelských
Výběr příjemců Vybrané záznamy v pohledu, všechny záznamy na stránce, všechny záznamy na všech stránkách. Vybrané záznamy v pohledu, všechny záznamy na stránce, všechny záznamy na všech stránkách. Vybrané záznamy v pohledu, všechny záznamy na stránce, všechny záznamy na všech stránkách. Pomocí manuálního pravidla lze uplatnit na max. 250 zobrazených záznamů na stránce
Může obsahovat přílohu mailu Ne Ne Ne Ano
Pracuje s odpověďmi na kampaň Ne Ne Ano Ne
Výhody Jednoduché a rychlé. E-maily odesílá asynchronně server. Formátování mailu včetně obrázků je připravováno v prostředí Word. O provedené akci je uložen samostatný záznam. E-maily odesílá asynchronně server. Automatizovatelnost. E-maily odesílá asynchronně server.
Nevýhody Pokročilejší html formátování mailů, vkládání obrázků apod. vyžaduje složitý postup s využitím externího html editoru. Výsledné zobrazení mailu ne vždy odpovídá tomu, jak to vypadá ve Wordu. Pro větší počet e-mailů nevhodné (do stovek). Pokročilejší html formátování mailů, vkládání obrázků apod. vyžaduje složitý postup s využitím externího html editoru. Složitější příprava i použití.

Při jakémkoliv hromadném rozesílání e-mailů je pochopitelně nutné postupovat velice obezřetně, nejprve si e-mail vyzkoušet na vybraném vzorku příjemců dovnitř firmy a pak teprve spustit akci "naostro".

Důvodem pro skutečnost, že většina variantních řešení nepodporuje přílohy v e-mailu je především obecné doporučení, že rozesílané hromadné e-maily by měly být co nejmenší. Je určitě dobré posílat co nejstručnější e-mail s "opatrným" formátováním, který obsahuje odkazy jak na webovou stránku se správně formátovaným obsahem, tak na případné dokumenty, určené příjemcům ke stažení. Pochopitelně toto vyžaduje úzkou spolupráci autorů hromadných e-mailů se správci firemního webu, tedy trochu komplexnější pohled.

Další zdroje informací: kniha Working With Microsoft Dynamics CRM 4.0 (Mike Snyder, Jim Steger, Sonoma Partners), http://blogs.msdn.com/crm/archive/tags/E-mail/default.aspx.

ORTEX spol s.r.o.
Comments are closed on this post.