Obsah CRM front jako Gadget pro Windows Vista 

Posted by Jiří Cabal Wednesday, June 4, 2008 12:51:41 PM

Postranní panel Windows VistaSidebar neboli Postranní panel se již před vydáním Windows Vista stal jedním ze znaků tohoto operačního systému. Příjemným zjištěním pro nás bylo, že Gadgety (miniaplikace), které jsou na něj umísťované, lze poměrně snadno vytvářet. Obsahem Gadgetu je jednoduchá HTML stránka zpravidla obsluhovaná JavaScriptem. Při jeho tvorbě má vývojář navíc v JavaScriptu k dispozici příkazy k uložení a načtení nastavení, které si tak Gadget může načíst i při dalším spuštění počítače.

Jednoduchost aplikací pro postranní panel však nijak nebrání tomu, aby se staly skvělými pomocníky. V našem případě, kdy se pomocí Gadgetu spojujeme se CRM serverem, to platí dvojnásob. Microsoft Dynamics CRM obsahuje velké množství informací, ke kterým je však někdy nutno se proklikávat. Pomocí Gadgetu lze mít informace, které považujeme za nejdůležitější, k dispozici neustále a v nejaktuálnější možné podobě. Ukázkovým příkladem takovéhoto využití je zobrazování nových položek ve frontě či frontách (Queues) systému Microsoft CRM.

Fronty v Microsoft CRM jsou velmi užitečným, ale často opomíjeným nástrojem. Proto bych lehce nastínil jejich fungování. V Microsoft CRM existují dva základní typy front a těmi jsou Veřejné fronty a Osobní fronty. Zatímco Veřejné fronty (Složka Fronty na Pracovní ploše, podsložka Fronty) jsou viditelné všem a slouží jako dočasné úložiště pro dosud nepřiřazené úkoly, Osobní fronty (složka Fronty, podsložky Úkoly – Probíhající a Přiřazené) jsou vždy spjaty s konkrétním uživatelem. Ve frontě Probíhající má uživatel úkoly, které přijal z fronty Přiřazené tlačítkem „Přijmout…“ a na kterých tedy právě pracuje.

Jednotlivé aktivity se můžou do front dostat různými způsoby:

  • Ručním přiřazením do fronty.
  • Svázáním fronty s emailovou schránkou (všechny emaily došlé do dané schránky se automaticky umísťují do fronty).
  • Pomocí Workflow nad různými akcemi

Úkoly se tedy do fronty mohou dostávat mnoha způsoby a zcela nezávisle na uživateli, kterému jsou určeny. Správce veřejné fronty, kterým může být vedoucí obchodního či servisního oddělení, nebo např. servisní technik, přijímající své pracovní úkoly z Osobní fronty, tak musí obsah fronty pravidelně vizuálně kontrolovat v CRM. Případně může vytvořit workflow pravidlo, které ho na nový přírůstek ve frontě upozorní např. vygenerovaným e-mailem. Tím ale vlastně vznikají zbytečně duplicitní aktivity. Proto je zobrazování položek z fronty pomocí Gadgetu na Postranním panelu Windows Vista tak výhodné.

Jednotlivé položky ve frontě jsou neustále k dispozici, automatické obnovování v pravidelném intervalu zaručuje jejich aktuálnost a nové položky ve frontě mohou být případně dány uživateli na vědomí i tónem. Při tvorbě nastavení jako i celé miniaplikace jsme se řídili heslem „v jednoduchosti je síla“. V nastavení musí uživatel zadat pouze časový interval obnovování a výběr front, které chce sledovat. Najetí myší nad položku uživateli prozradí, v jaké frontě se aktivita nalézá, kliknutím na ní se mu otevře CRM s formulářem dané aktivity.

Postranní panel také umožňuje spustit více instancí té samé miniaplikace s různými nastaveními. To v tomto případě znamená, že na postranní panel např. umístíme naši miniaplikaci dvakrát. V jedné můžeme zobrazovat naši osobní frontu a v druhé třeba obsah dvou front veřejných tak, aby se nám nemíchaly aktivity z různých front.

Podobný Gadget lze napsat pro takřka jakoukoliv entitu Microsoft CRM. Záleží pouze na smysluplnosti a užitečnosti využití, daného konkrétním nasazením CRM v praxi.

Zdroje informací:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa965850(VS.85).aspx
http://blogs.msdn.com/crm/archive/2007/08/03/crm-queue-gadget.aspx
publikace Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM
 

ORTEX spol s.r.o.
Comments are closed on this post.