Změna je život: od října 2012 pokračujeme na novém blogu 

Posted by Jan Vaněk Wednesday, October 24, 2012 1:01:33 PM

Od října 2012 náš blog najdete v novém kabátě a na novém místě: na adrese http://www.crmexpert.cz

Nezapomeňte si případně změnit adresu ve své RSS čtečce na http://www.crmexpert.cz/feeds/posts/default?alt=rss

Zachovejte nám přízeň!

CRM novinky z WPC v Torontu 

Posted by Jan Vaněk Friday, July 13, 2012 3:50:00 PM

Od 8. do 12. července se v kanadském Torontu konalo pravidelné celosvětové setkání  Microsoft partnerů (Worldwide Partner Conference). Přestože jsem tam nebyl, sledoval jsem dění alespoň online, díky vysílání na webu Digital WPC. Pokud se nechcete dívat na záznamy jednotlivých "sessions", zde je alespoň několik nových informací ze světa Microsoft CRM:

 • Microsoft Dynamics CRM je používáno již více než 2 700 000 uživateli  ve více než 36 000 organizacích.
 • 60% nových uživatelů CRM si vybírá variantu online - v cloudu.

Méně příjemnou zprávou je, že již oznámený a očekávaný update "Release 8" s podporou dalších prohlížečů a s mnoha novými funkcemi nebude uvolněn v těchto dnech, jak jsme očekávali, ale velká část funkcionalit až ve 4. kvartále tohoto roku. K rozhodnutí došlo na základě zpětné vazby od partnerů a klíčových zákazníků a  s vědomím toho, že lépe je dělat dělat věci napoprvé správně, než je dělat znovu.

Jedním z důvodů tohoto posunu je i  harmonizace harmonogramu vydání s termínem startu Windows 8, který je plánován na říjen tohoto roku.

Pojďme se ale podívat alespoň na náhledy aplikace, co nás čeká. Stávající, klasické členění uživatelského rozhraní zpravidla obsahuje vlevo od zobrazení navigační panel a nahoře ovládací pruh nástrojů - ribbon:

 

Představa detailního formuláře záznamu je ale zcela nová. Dojde k podstatné změně "User Experience". Obchodní proces v horní části formuláře vede bezpečně uživatele kroky, kterými má projít. Činnosti, které uživatel provádí a informace, které se zobrazují, nevyvolávají žádná pop-up okna - zobrazení se mění v rámci otevřeného okna.

 

Na konferenci byl představen rovněž vzhled CRM v prostředí Windows 8, kde, jak víte či tušíte, budou klíčové informace zobrazovány formou přehledných dlaždic, které jsou připraveny i pro snadné ovládání prsty na tabletech nebo mobilních telefonech:

Zdroj: Power of Possibilities with Microsoft Dynamics CRM

Propojení a propojovací role v CRM 2011 

Posted by Jiří Cabal Wednesday, May 23, 2012 3:12:18 PM

Microsoft Dynamics CRM 2011 rozšiřuje oproti dřívější verzi možnosti propojování souvisejících záznamů a informací.

Klasickou formou přidružení jednoho záznamu k druhému jsou vazby (vztahy, relations). A jelikož tyto vazby vycházejí z relací mezi tabulkami v databázi, chovají se stejně i v CRM – vazba je vždy mezi pevně danými typy záznamů (entitami), lze vyžadovat nějakou referenční integritu (např. mazání podřízených záznamů při smazání nadřazeného) a nelze v jednoduché relaci držet informace o samotné relaci.

Tzv. Propojení nám umožňují spojit prakticky cokoliv s čímkoliv (rozuměj záznamy téměř všech entit) a to okamžitě bez jakéhokoliv nastavování. K vytvoření Propojení slouží velké tlačítko na Pruhu nástrojů (Ribbonu) otevřeného záznamu. Vytvořená propojení pro záznam nalezneme v sekci Propojení (nabídka vlevo). Jediné, co při vytváření potřebujeme, je vybrat v poli „Název“ nový záznam, s kterým chceme stávající záznam propojit. V otevřeném dialogovém okně „Vyhledat záznam“ vidíme, že lze zvolit záznam téměř všechny typů entit.

Další dvě pole dostupné pro Propojení jsou Lookup „Jako tato role“ a textové pole „Popis“. Popis nám umožňuje o vzniklém propojení udržovat nějaké doplňující informace v textové podobě. Role nám také umožňují držet informace o propojení, ale ve více typové formě. Propojovací role umožňují:

 • Pojmenovat roli (typ) propojení a tím i osvětlit důvod samotného propojení. Např. propojení Obchodní vztahu na Kontakt může být pojmenované Zaměstnanec, Majitel, Partner, Zákazník atp.
 • Nastavit typy entit, které se můžou propojení v této roli účastnit. Pro roli Zaměstnanec to např. můžou být Kontakt a Uživatel.
 • Definovat odpovídající propojovací role – tj. definovat roli, která odpovídá vazbě v opačném směru. Pro Zaměstnance je to např. Zaměstnavatel. Při definici odpovídající role a nastavení nového propojení jedním směrem se automaticky doplní i název pro druhý směr.

Propojovací role se definují v Řešeních, ačkoliv není nutné je Publikovat (jsou dostupná okamžitě). S propojeními lze, ač mírně kostrbatě, pracovat i v Pohledech, případně i při přímém dotazování databáze.

Proč to vlastně používat?

V životě i v obchodu si často spojujeme nejrůznější informace mezi sebou. Většinou ani nelze dopředu stanovit, jaké ty vazby budou. Na projektu spolupracují partneři, ohrožují nás konkurenti, pomáhají lobbisté, a ještě potřebujeme zachytit, že s bratrem vlivné osoby jsme chodili na fotbal… Podobě pestrý bývá život i v dalších situacích. Všechny tyto vazby snadno zachytíme pomocí Propojení.

Souhrn

Propojení přinášejí nový způsob, jak spojovat související záznamy v CRM 2011. Pro vývojáře, úpravce ale i uživatele systému to jednak může být způsob řešení dříve neřešitelného, na druhé straně to přináší další variantu do již složitého rozhodování o nejlepším užití relací v business modelu. Osobně, jako zastánce typových řešení, která jsou přehledná a snadno spravovatelná a udržitelná, bych se používání Propojení pokud možno vyhýbal. Existují však výjimky:

 • Nutnost držet v relaci doplňující informace.
 • Propojení s jedním druhem entity dělit na různé typy (Kontakt obchodního vztahu: zaměstnanec, rodinný příslušník, akcionář, …)
 • Propojovat záznam najednou se záznamy mnoha různých entit.
 • Propojení náhodně vznikající a nesourodá.
 • Případy, kdy se nevyplatí nebo ani nejde pořizovat nové relace.

Zdroje:

http://community.dynamics.com/product/crm/crmtechnical/b/crminogic/archive/2011/01/12/connections-role-in-crm-2011.aspx
http://www.resultondemand.nl/support/blog/post/New-in-CRM-2011-Connections.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg328381.aspx


 

Rollup 5 pro Microsoft Dynamics CRM 2011 

Posted by Jiří Cabal Monday, December 19, 2011 1:46:29 PM

Již od konce října je k dispozici pátý kumulativní balík oprav a vylepšení pro CRM 2011. Uživatelé CRM 2011 Online, kam je instalován automaticky, mohli některé změny již zaznamenat. Ostatní musejí vyčkat, až doporučenou aktualizaci CRM serveru provede jejich administrátor (pozor – tento rollup není možné odinstalovat).

Rollup 5 obsahuje zatím nejvýraznější změny oproti svým předchůdcům a tak se na některé z nich podíváme.

Zeď à la Facebook

Facebook sice ještě do Microsoft CRM nevtrhnul, ale CRM 2011 si pořídilo jeho malou obdobu. Uživatel má nyní svoji zeď ne nepodobnou té facebookové. Navíc lze zeď zřídit i pro další typy záznamů. Uživatel sám může napsat příspěvek na svoji zeď, kolegovu zeď nebo na zeď jiného záznamu. Na své zdi uvidí mimo svých příspěvků i příspěvky na tuto zeď od dalších kolegů a dále příspěvky u záznamů, pro které si nastavil sledování. Pokud chceme, aby se něco dostalo na jinou zeď nebo na dokonce na více míst, stačí na záznam ve svém příspěvku odkazovat.

Zeď najdeme na Pracovní ploše úplně nahoře jako položku „Co je nového“. Podobně ji lze nalézt v levém menu zcela nahoře na jednotlivých záznamech, pro které je povolena. Uživatel si může vložit svůj obrázek, který se zobrazí u všech komentářů, a do jedné podúrovně komentovat příspěvky ostatních.

Náš komentář je: „Co je nového“ nepřináší nic zcela nového, ale to celý Facebook  taky neudělal a přesto zaznamenal obrovský úspěch. Dříve byly k dispozici pouze poznámky u záznamu a klasický e-mail, nyní lze pro oba účely používat zeď. Nová zeď v CRM 2011 se může stát velmi populární a využívaná – trend sociálních sítí a „Social CRM“ je patrný všude kolem nás.  Jestli tomu tak opravdu bude rozhodnou sami uživatelé. Podobnost s Facebookem tomu může jen pomoci – ať už představou familiárnosti nebo podvědomím uživatelů, jak systém používat.

Dialogy

V dialozích, oblíbené novince CRM 2011, je nyní nově možné používat i pole typu datum a čas.

Společně s Workflow je možné v nich používat i dynamické odkazy.

Grafy

Grafy nyní umožňují zobrazit v jednom grafu více datový řad. Je tak možné pohodlně sledovat např. průběh dvou hodnot oproti sobě. Osa X zůstává shodná a osy Y mohou být dvě, které patří vždy příslušné sledované hodnotě.

Oprava: Obnovení uloženého nového záznamu

Dříve při scénáři Nový záznam – Uložit – F5/Obnovení stránky se obnovila původní stránka a uživatel viděl prázdný formulář pro (další) nový záznam. Nyní při obnovení zůstane na uloženém záznamu.

Další

V rollup je samozřejmě celá řada dalších menších záplat – jako obvykle některé popisky, chyby specifické pro některá národní prostředí, chyby při některých kombinacích parametrů atp. Jejich kompletní výčet naleznete v odkazu níže. Správce systému ještě upozorňujeme, že část „Co je nového“ se musí doinstalovat manuálně.

Rollup 5 ke stažení a detailní informace o změnách a instalaci: http://support.microsoft.com/kb/2567454/en-us?fr=1
 

Více než 2 miliony uživatelů Microsoft CRM a další globální novinky 

Posted by Jan Vaněk Tuesday, July 19, 2011 4:58:00 PM

Minulý týden proběhla v americkém Los Angeles tradiční partnerská konference Microsoft Worldwide Partner Conference 2011. Na akci byly publikovány některé zajímavé informace, týkající se Dynamics CRM:

 • Počet uživatelů celosvětově přesáhl 2 miliony, počet zákazníků 30 tisíc.
 • O cloudové řešení CRM Online je stále větší zájem, např. v dubnu 2011 bylo prodáno 73% uživatelů ze všech prodaných ve variantě Online.
 • CRM Online bude poskytováno také jako volitelný Add-on stávajícím předplatitelům cloudové služby Office 365, přičemž bude sjednocen i model objednávání a plateb.
 • Na 4. kvartál je plánován servisní update služby CRM Online, který bude zahrnovat vylepšení v oblasti bezpečnosti (např. jednotné přihlašování pomocí Active Directory Federation Services) a propojení se sociálními sítěmi. Těšit se můžeme také na nové typy grafů, vícenásobné časové osy v grafech a více datových typů použitelných v dialozích.
 •  

S partnerskou konferencí nesouvisející, nicméně také zajímavou novinkou z poslední doby je oznámení prodloužení stávajících zvýhodněných cenových podmínek pro Microsoft Dynamics CRM 2011 Online až do konce tohoto roku. Stále tedy platí cena 31 EUR za 1 uživatele a měsíc.

Page 1 of 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
ORTEX spol s.r.o.