Rollup 5 pro Microsoft Dynamics CRM 2011 

Posted by Jiří Cabal Monday, December 19, 2011 1:46:29 PM

Již od konce října je k dispozici pátý kumulativní balík oprav a vylepšení pro CRM 2011. Uživatelé CRM 2011 Online, kam je instalován automaticky, mohli některé změny již zaznamenat. Ostatní musejí vyčkat, až doporučenou aktualizaci CRM serveru provede jejich administrátor (pozor – tento rollup není možné odinstalovat).

Rollup 5 obsahuje zatím nejvýraznější změny oproti svým předchůdcům a tak se na některé z nich podíváme.

Zeď à la Facebook

Facebook sice ještě do Microsoft CRM nevtrhnul, ale CRM 2011 si pořídilo jeho malou obdobu. Uživatel má nyní svoji zeď ne nepodobnou té facebookové. Navíc lze zeď zřídit i pro další typy záznamů. Uživatel sám může napsat příspěvek na svoji zeď, kolegovu zeď nebo na zeď jiného záznamu. Na své zdi uvidí mimo svých příspěvků i příspěvky na tuto zeď od dalších kolegů a dále příspěvky u záznamů, pro které si nastavil sledování. Pokud chceme, aby se něco dostalo na jinou zeď nebo na dokonce na více míst, stačí na záznam ve svém příspěvku odkazovat.

Zeď najdeme na Pracovní ploše úplně nahoře jako položku „Co je nového“. Podobně ji lze nalézt v levém menu zcela nahoře na jednotlivých záznamech, pro které je povolena. Uživatel si může vložit svůj obrázek, který se zobrazí u všech komentářů, a do jedné podúrovně komentovat příspěvky ostatních.

Náš komentář je: „Co je nového“ nepřináší nic zcela nového, ale to celý Facebook  taky neudělal a přesto zaznamenal obrovský úspěch. Dříve byly k dispozici pouze poznámky u záznamu a klasický e-mail, nyní lze pro oba účely používat zeď. Nová zeď v CRM 2011 se může stát velmi populární a využívaná – trend sociálních sítí a „Social CRM“ je patrný všude kolem nás.  Jestli tomu tak opravdu bude rozhodnou sami uživatelé. Podobnost s Facebookem tomu může jen pomoci – ať už představou familiárnosti nebo podvědomím uživatelů, jak systém používat.

Dialogy

V dialozích, oblíbené novince CRM 2011, je nyní nově možné používat i pole typu datum a čas.

Společně s Workflow je možné v nich používat i dynamické odkazy.

Grafy

Grafy nyní umožňují zobrazit v jednom grafu více datový řad. Je tak možné pohodlně sledovat např. průběh dvou hodnot oproti sobě. Osa X zůstává shodná a osy Y mohou být dvě, které patří vždy příslušné sledované hodnotě.

Oprava: Obnovení uloženého nového záznamu

Dříve při scénáři Nový záznam – Uložit – F5/Obnovení stránky se obnovila původní stránka a uživatel viděl prázdný formulář pro (další) nový záznam. Nyní při obnovení zůstane na uloženém záznamu.

Další

V rollup je samozřejmě celá řada dalších menších záplat – jako obvykle některé popisky, chyby specifické pro některá národní prostředí, chyby při některých kombinacích parametrů atp. Jejich kompletní výčet naleznete v odkazu níže. Správce systému ještě upozorňujeme, že část „Co je nového“ se musí doinstalovat manuálně.

Rollup 5 ke stažení a detailní informace o změnách a instalaci: http://support.microsoft.com/kb/2567454/en-us?fr=1
 

ORTEX spol s.r.o.
Comments are closed on this post.