Připravili jsme Add-on pro správu produktů a ceníků 

Posted by Jan Vaněk Thursday, November 6, 2008 4:00:00 PM

Správa produktů a ceníků ve standardním Microsoft Dynamics CRM je poměrně složitá oblast náročná na manuální práci. Pokud s ceníky pracujete,  tak mi asi dáte za pravdu, že připravit katalog produktů a byť jediný ceník se všemi povinnými poli je "za trest".

Připravili jsme proto samostatný doplněk (Add-on) Správa ceníků, který tyto bolesti řeší. Umí exportovat ceníky nebo katalog produktů do Excelu a zpátky nahrát jen změny, umí vygenerovat nový ceník z části katalogu produktů apod. Upravit hromadně ceny nebo koeficienty v tabulce Excelu je přeci jen o hodně jednodušší.

Vzhledem k rozsahu funkcí bude doplněk Správa ceníků poskytován za malou úplatu.

Podrobnosti najdete zde.

ORTEX spol s.r.o.
Comments are closed on this post.