Novinky v licencování Microsoft Dynamics CRM 2011 

Posted by Jan Vaněk Tuesday, April 5, 2011 12:55:07 PM

S novým Microsoft CRM 2011 sice pracujeme již téměř rok (počítám-li do toho i verze ještě před "betou"), ale teprve nyní máme k dispozici informace o licencování této verze. Došlo k několika významným změnám, které mění dosavadní způsob licencování. Jak už to tak bývá, něco zákazníky potěší, něco asi ne. Předesílám, že tento popis platí pro tzv. "On-premise" verzi, tedy pro nákup licencí, nikoliv pro hostované verze.

Již se nerozlišuje Professional Server a Enterprise Server

Ano, tyto dvě položky už v ceníku nenajdete. Místo toho se objevila jediná položka, Microsoft Dynamics CRM 2011 Server Standard. Prakticky přináší nově možnost nasazení více organizací, tedy vlastnost tzv. multi-tenant nasazení. Tuto vlastnost může využít nejenom holdingová skupina firem ale i menší firma, pokud chce např. oddělit testovací a provozní systém. Ta horší strana této informace je ale to, že dochází k významnému zdražení této položky - více než o 100 %.

Licence na uživatele nebo na zařízení zůstává

Běžná plná uživatelská licence (User CAL) zůstává stejná jako dříve. Připomeňme si, že uživatelskou licenci potřebuje každý interní uživatel, který přistupuje k CRM prostřednictvím rozhraní CRM klienta v internetovém prohlížeči Internet Explorer nebo v Outlooku. Licence na zařízení - Device CAL - je specielní možností jak výhodněji olicencovat uživatele v takovém scénáři, kdy se více uživatelů střídá na 1 fyzickém zařízení (počítači). Může jít např. o vícesměnné provozy, call-centra, dispečinky apod. 

Limited CAL - omezená licence, nikoliv pro omezené uživatele

Druhou variantou uživatelské licence je "Limited CAL" - omezená licence pouze pro čtení plus možnost zápisu do omezené množiny entit. Uživatelé s touto licencí mohou vytvářet Zájemce, Obchodní vztahy, Kontakty, Případy a Aktivity. Může se tedy jednat o zaměstnance firmy mimo vlastní běžné pozice oddělení Marketing, Prodej a Servis - např. o management, sekretariát, ekonomické oddělení apod. Tato licence dále umožňuje uživatelům vkládat informace i do dalších uživatelsky vytvářených entit, ale nikoliv v CRM klientovi ale pouze prostřednictvím intranetového portálu  - specifického API (programového rozhraní). Tato vlastnost je zcela nová.

ESS CAL - licence pro zaměstnaneckou samoobsluhu (Employee Self-Service)

Tento úplně nový typ přístupové licence umožňuje interním zaměstnancům přístup do CRM prostřednictvím intranetového portálu, tedy bez možnosti práce v nativním CRM rozhraní. Je to jakási obdoba využití CRM externími subjekty, které již dříve mohly pracovat s daty v CRM systému prostřednictvím webového portálu, zalicencovaného CRM External Connectorem. Může existovat celá velká skupina zaměstnanců, kteří by chtěli z CRM čerpat určité specifické informace nebo do něj omezené množstív informací vkládat. Často se přitom využívá CRM jako platforma pro vývoj dalších podnikových aplikací, jako např. výkazy práce, evidence návštěv, interní helpdesk apod. Přístup je opět omezen na entity Zájemci, Obchodní vztahy, Kontakty, Případy, Aktivity a všechny uživatelské entity.

Jak Limited CAL, tak ESS CAL jsou k dispozici pro uživatele i pro zařízení.

External Connector

Beze změny zůstala i licence pro externí uživatele (zákazníky, partnery, ...), kteří mohou k vybraným entitám CRM systému přistupovat prostřednictím webového portálu. Přístup takto zalicencovaných externích uživatelů je možný opět ke stejné, výše uvedené množině entit:  Zájemci Obchodní vztahy, Kontakty, Případy, Aktivity a všechny uživatelské entity.

 

ORTEX spol s.r.o.
Comments are closed on this post.