Kampaně a rychlé kampaně přehledně 

Posted by Jan Vaněk Wednesday, December 19, 2007 12:34:57 PM

V minulém příspěvku jsem popisoval základní proces zpracování Zájemce. Vyhledávání a oslovování nových zájemců patří k základním povinnostem marketingu. A protože marketingové kampaně patří mezi nejčastější způsoby, jak marketing oslovuje trh, zaměřím se dnes na ně. Microsoft Dynamics CRM rozlišuje dva základní typy kampaní: tzv. rychlé kampaně a plnohodnotné kampaně.

Zatímco rychlá kampaň obsahuje jednu hromadnou aktivitu (např. vygenerování hromadného mailu), vlastní kampaně mohou obsahovat jak fázi plánování a přípravy tak vlastní provádění více kroků dané kampaně.

Následující obrázek (převzatý z originálu na stránkách Using Microsoft Dynamics CRM) přehledně ukazuje rozdíly mezi rychlou kampaní a kampaní: Při využívání obou variant funkcionality kampaní je kladen velký důraz na automatizaci hromadných činností (tedy pomoc pro "marketing executives") a okamžité vyhodnocování průběhu kampaně (statistiky odpovědí na kampaň - response rate apod.).

V následující tabulce je uvedena rekapitulace funkcí a rozdílů rychlé a "velké" kampaně:

    Kampaň Rychlá kampaň
Organizace Plánovaná Ad-hoc
Detailnost údajů Detaily, finanční data Minimální meta data
Podporované kanály Jedna nebo více aktivit kampaně Jediná aktivita kampaně
Vyhodnocení Sledování ROI, odpovědi na kampaň, rozpočet, volitelné sledování Sledování odpovědí na kampaň
Segmentace Jeden nebo více seznamů Jeden seznam, výsledek vyhledávání
Možnost úprav Ano Ne

 

ORTEX spol s.r.o.
Comments are closed on this post.