CRM Akcelerátory II. 

Posted by Jiří Cabal Friday, December 26, 2008 1:09:03 AM

Akcelerátor „Extended Sales Forecasting“ – rozšířená předpověď prodeje

Akcelerátor Extended Sales Forecasting („rozšířená předpověď prodeje“) umožní obchodním oddělením pohodlně stanovovat podrobnější prodejní cíle a sledovat jejich postupné plnění. Vedení, obchodní manažeři a obchodníci nyní můžou sledovat plnění plánovaných obratů napříč celou hierarchií obchodního oddělení.

nová entita Goal

Akcelerátor přináší novou entitu Goals (cíle), která umožňuje každému členovi týmu nastavit jeho vlastní cíle (úkoly), cíle podřízených zařadit jako součást cílu vedoucích (v neomezeném počtu úrovní) a sledovat průběžně jejich plnění na všech úrovních.  Jednotlivé cíle lze pak zařazovat k příležitostem. Čas pro sledování plnění cílů se odvíjí od nastavení fiskálního období v CRM (jedná se o nastavení, které nelze následně měnit, ale pro použití tohoto akcelerátoru je nutné ho mít nastaveno).

vytvoření Sub-Goal

Akcelerátor obsahuje také několik workflow, které automatizují proces oznamování nových cílů i změn stávajících. Například při vytvoření nového cíle je uživatel na tuto skutečnost upozorněn. Má možnost si prohlédnout podrobnosti a potom cíl bez výhrad akceptovat anebo odmítnout pro případnou diskuzi s nadřízeným. V obou případech je výsledek oznámen odpovědné osobě.

Další součástí akcelerátoru jsou dva reporty – jeden grafický, druhý textový, které umožňují přehledně zobrazit aktuálního hodnotu, současný odhad i vlastní cíl na všech úrovních organizace.

ukázka procházení úrovněmi organize v sestavách akcelerátoru

Instalace je opět doplněna podrobným návodem pro její provedení.

Z našeho pohledu se akcelerátor po určité době investované do počátečního učení, jak to bývá u každé nové věci, může stát výborným pomocníkem především pro společnosti s větším obchodním oddělením.
 

ORTEX spol s.r.o.
Comments are closed on this post.