CRM "5" - co bude dál? 

Posted by Jan Vaněk Wednesday, December 31, 2008 9:00:00 AM

Na konci roku je běžné obracet se zpátky a rekapitulovat, hodnotit. Já bych se mnohem raději podíval do budoucnosti a doufám že i pro Vás bude zajímavé nahlédnout do kuchyně vývojářského týmu CRM a zeptat se "co bude dál?". Pochopitelně můžeme to udělat jen "virtuálně" ale díky nedávno uveřejněným příspěvkům na Channel9 (jak z rozhovorů s vývojáři a manažery CRM projektu tak z vývojářské konference PDC 2008) máme i my možnost odhadovat co se objeví v příští verzi Microsoft Dynamics CRM, která zatím nese kódové jméno CRM "5". Pochopitelně, vše, co zde bude napsáno, může být ještě předmětem změn a také nejsou k dispozici žádné informace o skutečném názvu, datu vydání a licencování příští verze CRM. Lze jen usuzovat, že bude vydána opět zhruba po dvou letech, tedy někdy zkraje roku 2010.

Verze 4.0 přinesla na počátku roku 2008 především velké infrastrukturní změny, více měn, více firem na jednom serveru, kompletně nové workflow, 64 bitů, zvýraznění CRM jako platformy pro budování velkých informačních systémů.

Od příští verze je na jedné straně očekáváno pokračování v trendu "možnost výběru" mezi lokální a hostovanou verzí (tedy kupte si CRM nebo pronajměte) a zapojení CRM do konceptu tzv. "cloud computing" reprezentovaného u firmy Microsoft konceptem Azure (tedy posílení možnosti vývoje a provozování CRM "na internetu"), na druhé straně se očekávají výrazné změny v uživatelském rozhraní, tedy v té vrstvě, se kterou dnes a denně uživatelé pracují a na jejichž kvalitách především závisí obliba tohoto nebo podobných řešení.

Pro vývojáře přinese nová verze poměrně revoluční koncept tzv. řešení (solutions), kdy bude možné k základnímu CRM přidávat (a také ubírat) specifická řešení vytvářená vývojářskými firmami podobně, jako to známe z funkce "Přidat a ubrat programy" ve Windows. Tento koncept umožní snazší správu a vrstvení různých specifických např. vertikálních řešení nad "standardním CRM".

Novinky v customizaci a uživatelském rozhraní

Běžného uživatele bude nejvíce zajímat, "jak to bude vypadat". Připravme se na významné změny v uživatelském rozhraní. Z uveřejněných náhledů budoucí verze je vidět, že bude obsahovat:

  • Záložky ve formulářích budou nahrazeny navigací na levé straně formuláře. Formulář (webová stránka) bude delší, pro získání nebo zadání všech potřebných informací nebude nutné tolik klikat ale postačí sjet po stránce dolů.
  • Pruh nástrojů dostane tvar Office 2007 (tzv. "ribbon" - stuha), který bude navíc kontextový, tedy nabídka nástrojů bude měněna podle kontextu formuláře nebo pohledu, na kterém stojíte.
  • Formuláře budou umožňovat vložení podřízené mřížky ("subgrid") pro snadné zobrazení hlavního záznamu a podřízených položek.
  • Při navrhování obrazovek bude možné s prvky (pole, sekce) tahat myší - technika "drag and drop".
  • Přímo do formuláře lze přidat jednoduché grafy.
  • Nový typ atributu - "lookup", tedy pohled do jiné entity (tabulky, číselníku, ...). Dříve bylo nutné nejprve pracně vytvořit vazbu mezi entitami a následně umístit pole typu "lookup" do formuláře. Nyní vytvořím atribut a vazba je vytvořena automaticky na pozadí.
  • Navíc pohled do jiné entity bude s možností filtru, tedy např. jen "moje" záznamy apod!
  • Globální rozbalovací seznamy (global picklist) - možnost sdílení nově vytvářených seznamů přes celé CRM v různých entitách. Toto je potřeba typicky při vytváření sdílených číselníků.
  • Nová možnost volného propojování záznamů mezi sebou ("Connections"). Tato funkce je podobná stávajícím Vztahům, ale není omezena jen na Kontakty, Obchodní vztahy a Příležitosti. Její použití je zcela univerzální a lze tak významově pospojovat libovolné enitity mezi sebou.

A nyní pár obrázků:

 

 

ORTEX spol s.r.o.
Comments are closed on this post.