Novinky v CRM E-mail Routeru a ve zpracování mailů ve verzi 4.0 

Posted by Jiří Richtr Friday, April 25, 2008 2:00:00 PM

 

Nedávno jsem slíbil napsat alespoň několik řádků k E-Mail Routeru ve verzi  4. Jen připomenu, že tato komponenta CRM byla ve verzi 3 odpovědná za správné zatřídění došlých mailů do CRM.

Ve verzi 4 má tato komponenta poněkud širší možnosti a uplatnění.  

Asi první a nejvýznamnější změnou je fakt, že použití mailingových možností v CRM již není vázáno pouze na MS Exchange, což bylo pro mnoho uživatelů limitující. Je to patrné již z názvu komponenty, kde vypadlo slovíčko Exchange. Současná verze totiž umožňuje pro tzv. „Forward mailbox“ (což je schránka, kde se shromažďují kopie mailů, které je potřeba do CRM zatřídit) použít POP3 přístup a to i v zabezpečené variantě.

Z výše uvedeného také nepřímo vyplývá, že tato komponenta již nemusí nutně ležet na serveru, kde běží MS Exchange, což je zase pozitivní přístup pro mnoho administrátorů.

Abych kompletně postihl změny týkající se E-Mail Routeru, musím také popsat rozšíření možností zpracování příchozích a odchozích mailů, které máme nyní ve verzi  4.0.

Odchozí maily mohou být nyní do CRM řazeny:

a)      Přímo pomocí Klienta CRM 4.0 pro Outlook – v tomto případě není zapotřebí E-mail Router (ale také de-facto nelze poslat mail přes webové rozhraní CRM).

b)      Prostřednictvím E-mail Routeru, který je schopen maily odeslané přes webové rozhraní CRM předat SMTP agentovi.

Příchozí maily mají tyto možnosti řazení:

a)      Opět pomocí Klienta CRM 4.0 pro Outlook – platí stejné podmínky popsané výše.

b)      Přes „Forward mailbox“, což je funkcionalita, která byla dostupná již verzi 3.0 (tzn., že je nejprve nutné do schránky uživatele publikovat pravidlo pro kopírování pošty do „Forward mailboxu“, odkud se následně pošta třídí).

c)       Přímo – tzn., že E-Mail Router přímo prohledá schránku uživatele a provede příslušné zařazení.

Každý z těchto přístupů má svá pro a proti. Doporučit konkrétní lze jedině dle zvyklostí, nároků a bezpečnostních politik zákazníka. Výhodou je fakt, že konfigurace je individuální pro každého uživatele.

Nastavení zpracování příchozí a odchozí pošty

Aby bylo možné postihnout tuto komplexnost také v nastavení E-Mail Routeru, máme nyní k dispozici nástroj E-Mail Router Configuration Manager. Z něj lze vyčíst další výrazný rys E-Mail Routeru a tím je možnost obsluhovat více CRM instalací současně.

Konfigurace E-Mail Routeru

E-Mail Router je nyní ve zpracování došlých mailů mnohem inteligentnější. Umí totiž došlé maily zařadit také podle kontextových informací (odesílatele, předmětu…) a nejen podle tracking tokenu (textové značky např. ORTEX:001002), který musel být umístěn v předmětu. Pochopitelně, tracking token funguje stále jako „sázka na jistotu“.

Den Země a vzpomínka na zimu 

Posted by Jan Vaněk Tuesday, April 22, 2008 5:38:50 PM

Díky aktuálně změněnému logu Googlu si asi hodně lidí včetně mě všimlo, že dnes je Mezinárodní den Země. Vyprovokovalo mě to až k tomu, že jsem si řekl, že taky matičku zemi nějak oslavím. A zároveň trochu zavzpomínám na zimu, než se vrhneme do víru jara a léta. Mám na mysli jedno krásné místo, kam jezdíme moc rádi a které rozhodně ani dnes nedělá Zemi ostudu. Tím místem je osada Jizerka, jedna z nejvýše položených obcí v Čechách, ležící na náhorní plošině v nadmořské výšce zhruba 800 m, obklopená hezkými hřebínky kopců s dominantou Bukovcem.

Tohle místo je už tak vysoko, že počasí a možná i nálada se řídí zvláštními pravidly, jinými než ve všední nížině, odkud tam člověk vyráží. 

Využiji snímků webové kamery na chatě Pešákovna, kterou jsem párkrát za zimu virtuálně navštívil a ty pěknější snímky si uložil. Myslím, že nepotřebují komentář. A tak oslavujte a kochejte se sami a ještě lépe, udělejte si tam někdy výlet - ideálně na běžky nebo na kola.

Jak dopadl seminář o CRM? 

Posted by Jiří Richtr Friday, April 18, 2008 12:00:00 PM

Finále více jak měsíční přípravy našeho CRM týmu je za námi.

Kdo přišel (a nezabloudil v budově Krajského úřadu), měl možnost vidět na semináři nejen nás, ale také 5 dalších účinkujících z řad našich partnerů a zákazníků v akci nad novou verzí Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Trochu šedivé statistiky:

Účinkujících: 7
Vypitá káva: 20l
Snědených chlebíčků: 10kg
Snědených chlebíčků naším kolegou: 2kg
Počet přejedených: 5
Počet cen: 10 + 30 lahví vína
Počet spokojených organizátorů po akci: všichni

A co program?

Petr Hampejs, zástupce firmy Microsoft, společně s kolegou Honzou Vaňkem, provedli účastníky semináře alespoň základními možnostmi CRM a předložil řadu důkazů o úspěšnosti tohoto řešení. Naživo bylo předvedeno využití hromadné korespondence nad daty CRM za pomoci na serveru uložených šablon, analýza plánu tržeb v pohledu, reportu i na mapě i komplexní zpracování zákazníkova požadavku v modulu servis včetně naplánování disponibilních termínů a kapacit.

Přemysl Nikrmajer z firmy CreditInfo Czech Republic vysvětlil, proč je dobré mít validní informace o svých dodavatelích, konkurentech a zákaznících. Samozřejmostí bylo předvedení propojení mezi CRM a službami firmy CREDITINFO.

Jan Jeřábek z firmy T-Mapy mluvil o výhodnosti vyhodnocování obchodních ukazatelů prostřednictvím geografických dat. Opět demonstrováno živě v propojení na CRM.

Jan Matějka ze společnosti AG-COM předvedl, jak je snadné udržet neustálý dohled nad složitou SW infrastrukturu za pomocí softwarových nástrojů Microsoft System Center  Operations Manager.

Konečně také František Šviha z VPS, jako zástupce z řad uživatelů Microsoft CRM, byl živým důkazem toho, že tento produkt má přinejmenším v obchodních firmách své nezastupitelné místo a že integrace MS CRM s ostatními podnikovými systémy opravdu funguje.

V neposlední řadě si „přihřál polívčičku“ také náš kolega Honza Klimeš z týmu Business Intelligence s ukázkou vyhodnocování dat ze CRM pomocí nástrojů BI.

Ustát tematicky velmi pestrý půlden jistě obnášelo od návštěvníků nemalé sebezapření, čemuž musela dopomoci i nezbytná hladina kofeinu v žilách.

Nicméně, vyplatilo se. Návštěvníci odcházeli odměněni řadou hodnotných cen – počínaje lahví dobrého vína, Ultimate edicí Windows Vista konče.

Žijeme přípravou semináře... 

Posted by Jiří Richtr Thursday, April 10, 2008 12:30:00 PM

Poslední dny se intenzívně věnujeme přípravě semináře, který se koná u příležitosti uvedení nové verze CRM. Každý asi zná ten spěch a nervozitu, nervy jsou v tekutém stavu, protože občas doslova tečou :-).  Horko je nejen prezentátorům, ale také nám, vývojářům.

Jak možná víte, CRM od Microsoftu je velmi snadno propojitelné s jinými systémy. Toto propojení velmi efektivně rozšiřuje funkcionalitu CRM. I my máme připravena některá typová doplňková řešení - tzv. add-ons.

Honza, který bude prezentovat, logicky přišel s tím, že potřebuje tyto doplňky nahrát do s připraveného prezentačního prostředí. A ejhle. Polovina věcí je nefunkční! Přijít na takovou „prkotinu“, jako že prezentační systém má zcela jiné regionální nastavení (a podle toho se jinak chová celá řada .NET  funkcí) trvá celou věčnost. Další věc: jak to, že se mi na formuláři v entitě nezobrazují tlačítka? Vždyť konfigurační xml soubor (ISV.CONFIG) je správně naimportován, a byl ve správném tvaru. Aha, ale on se musí v té „čtyřce“ aktivovat na úplně jiném místě než v předchozí verzi… A čas běží a Honza čeká.

Ale nebojte se. Myslím, že se máte na co těšit. Tady je malá ochutnávka toho, co uvidíte.

Co třeba vyhledání optimální trasy k Vašemu zákazníkovi - to vše na jeden klik? S naším partnerem T-Mapy je to snadné!

Nejkratší trasa k zákazníkovi na jedno kliknutí.

 

A kde jsou moji VIP zákazníci?

Vyhodnocení dat CRM - rozložení VIP zákazníků po okresech

 

A co takhle "lustrace" nebo automatické doplnění správné obchodní adresy partnera za pomocí služeb CreditInfo? Žádný problém!

Napojení CRM na obchodní informace poskytované CrediInfem

Co dodat? Přijďte se podívat, jste srdečně zváni!

 

O CRM trochu aprílově 

Posted by Jan Vaněk Tuesday, April 1, 2008 5:04:54 PM

Na apríla bývá dobrým zvykem pěkně si z někoho vystřelit. Trochu se obávám, že smysl pro humor tohoto národa upadá, protože dnes se v mém okolí zatím nikdo o web.ortex.cz/produkty/crm/nic nepokusil. I dnešní příspěvky by měly být aspoň trochu žertovné. Ale ani ode mě nic nečekejte. Pouze mi nahrála nedávná podivná hláška, kterou se mi CRM pokusilo cosi sdělit. Posuďte sami, jak je půvabná:

Dalších (naštěstí jen několika) příkladů nelogičností jsem si všiml v překladech názvů entit nebo atributů. Tak např. místo jednoduchého "Kategorie sestavy" použil překladatel poněkud kostrbaté:

Chvíli jsem musel přemýšlet, jakže vlastně se sestavou souvisí.

A místo zřejmě až příliš fádního "Název kroku (procesu)" můžete najít překlad (uprostřed):

Ví někdo, co je profilace pracovního procesu?

A na co jste narazili vy?

Page 15 of 19 << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >> 
ORTEX spol s.r.o.