Úprava zobrazení členů marketingového seznamu 

Posted by Jan Vaněk Tuesday, November 18, 2008 3:27:00 PM

Narazil jsem nedávno na potřebu upravit si zobrazení členů marketingového seznamu v našem Microsoft CRM. Zopakujme si, že marketingový seznam nám slouží k uchování určitého výběru zájemců, kontaktů nebo obchodních vztahů ke konkrétnímu datu nebo události. Takový seznam můžeme použít pro přípravu marketingové kampaně nebo i pro jednoduchou evidenci a rozeslání PF na konci roku (což se nás zase bude brzy týkat).

Standardní zobrazení ale obsahuje jen nějaké 3-4 sloupce, mezi nimiž pro praktické využití zásadně chybí např. e-mailová adresa nebo mobilní telefon primárního kontaktu:

Jak si tedy tyto sloupce upravit? Na první pohled nikde možnost jednoduchého vlastního nastavení nenajdete. Pomohl mi až tento článek na týmovém blogu autorů Microsoft CRM.

Zde je postup:

1. Spusťte Rozšířené hledání.

2. V nabídce entit vyberte "Zobrazení"

3. Pomocí filtru vyberte zobrazení, která obsahují slovo "Všichni".

4. Pokusíte-li se vybrat všechny výskyty pomocí kliknutí na ikonku s lupou, nabídne Vám CRM tři taková zobrazení (ano, jsou to ona zobrazení pro Zájemce, Kontakt a Obchodní vztah).

5. Na obrazovce Rozšířeného hledání stiskněte tlačítko "Najít". Objeví se Vám stránka s výsledky, kde uvidíte tři nalezená zobrazení (pohledy).

6. Každý z těchto pohledů můžete otevřít dvojklikem. Uvidíte již (snad) známou obrazovku s možností úpravy zobrazení - přidání sloupců, jejich pořadí apod. Po skončení změny uložte.

7. Důležité: Aby se změny projevily, je nutné nakonec změny vypublikovat v sekci Nastavení - Vlastní nastavení - Vlastní nastavení entit. je nutné stisknout tlačítko Publikovat vše.

Výsledek - zobrazení podle Vašich potřeb:

Připravili jsme Add-on pro správu produktů a ceníků 

Posted by Jan Vaněk Thursday, November 6, 2008 4:00:00 PM

Správa produktů a ceníků ve standardním Microsoft Dynamics CRM je poměrně složitá oblast náročná na manuální práci. Pokud s ceníky pracujete,  tak mi asi dáte za pravdu, že připravit katalog produktů a byť jediný ceník se všemi povinnými poli je "za trest".

Připravili jsme proto samostatný doplněk (Add-on) Správa ceníků, který tyto bolesti řeší. Umí exportovat ceníky nebo katalog produktů do Excelu a zpátky nahrát jen změny, umí vygenerovat nový ceník z části katalogu produktů apod. Upravit hromadně ceny nebo koeficienty v tabulce Excelu je přeci jen o hodně jednodušší.

Vzhledem k rozsahu funkcí bude doplněk Správa ceníků poskytován za malou úplatu.

Podrobnosti najdete zde.

Hotfix pro tisk nabídek z Wordu 

Posted by Jan Vaněk Thursday, October 9, 2008 4:16:15 PM

Pokud jste někdy zkoušeli vytvářet finální podobu nabídek v Microsoft CRM pomocí funkce hromadné korespondence v prostředí Microsoft Word (volbou Tisk nabídky pro zákazníka ve formuláři Nabídky), možná jste narazili na nějaké problémy. Je to mocný nástroj ale ne úplně jednoduchý. Jedním z problémů, který se nám projevoval při tisku z prostředí CRM klienta pro Outlook, je chybné formátování položek typu Money - tedy obnosů v Kč -  v řádcích nabídky.

Naformátovaný řádek s cenami zboží nevypadal pěkně, chyběly haléře, oddělovač řádu tisíců a znak měny:

V těchto dnech byl připraven hotfix, který zmíněný problém řeší. Pokud ještě není v této chvíli zveřejněn příslušný článek Knowledge Base číslo 955056, pak Vám hotfix zašleme, pokud si o něj napíšete v komentáři pod článkem. Mluvíme o verzi 4.0.

Po aplikaci hotfixu vypadá výstup již o poznání lépe:

Bočním efektem je ovšem také doformátování Množství na 5 desetinných míst.

Jednoduché sestavy v Microsoft CRM snadno a rychle 

Posted by Jiří Cabal Friday, October 3, 2008 8:16:45 AM

V dnešním příspěvku si ukážeme, jak lze rychle vytvářet základní sestavy přímo v prostředí Microsoft CRM pomocí integrovaného Průvodce sestavou.

Sestavy v Microsoft CRM slouží k mnoha různým účelům. Představují neuvěřitelně silný nástroj, pomocí kterého můžeme získat pohled na obchodní ukazatele, adresy, žebříčky zákazníků, informace o výkonnosti kampaní, dále také informace o vašich aktivitách spojených se zákazníky, efektivitě, vlastních zaměstnancích, produktech a mnoha dalších. Vygenerovanou sestavu lze okamžitě vytisknout anebo exportovat do řady formátů (XML, .xls, .csv, .pdf a další).

Microsoft CRM obsahuje několik desítek standardních sestav, které je možné začít okamžitě užívat. Vytvoření dalších sestav je ale přesto jedním z nejčastějších požadavků zákazníků na dodavatele CRM řešení. Sestavy na míru, vytvořené podle specifik daného podnikání, umožňují naplno využívat všech dat ukládaných do CRM. Tyto sestavy jsou zpravidla vytvářeny specialisty pomocí nástroje Microsoft Visual Studio a mají pak téměř neomezené možnosti, co se týká nejen obsahu, ale i vzhledu. Mohou být tedy i rychle tištěny jako působivé dokumenty předávané zákazníkům, partnerům a dalším.

Pokud se však, zpravidla pro interní potřeby, spokojíme s přednastaveným vzhledem a jednoduššími datovými dotazy, můžeme vytvářet sestavy i bez zvláštních znalostí a nástrojů.

Následující obrázek ukazuje, jak vůbec může taková sestava vypadat, jaká data obsahovat a jak si představit její základní vzhled:

ukázka sestavy

Rozhodli jsme se v tomto článku upozornit spíše na klíčové body a možnosti při vytváření takovýchto sestav, než na popis postupu jejich vytváření „krok po kroku“.

Na další ukázce uvidíte předcházející obrázek doplněný o popisy, co je vlastně možné pomocí průvodce měnit a co ne:

co lze v sestavě měnit

Nyní se již pojďme podívat, jak se k takovémuto výsledku dopracovat:

  • Sestavy nalezneme v Úkolech na Pracovní ploše, poklikáním otevřeme „výsledky“ sestavy, pro úpravu je potřeba použít tlačítko na horní liště. Zde je pouze několik informací, sestavu můžeme upravit/vytvořit tlačítkem Průvodce sestavou.
  • V druhém okně vybereme typ výchozí entity, kterou má sestava zobrazovat (např. příležitost, aktivita, nabídka). V sestavě lze pak použít i pole z entit, se kterými je výchozí entita přímo propojená. Pokud je entita nadřazená jiné entitě, lze i tuto entitu vybrat jako Související typ záznamu, a poté vybírat i pole z entit propojené s touto entitou – tj. v některých případech lze vybrat pole až ze třetí entity jinak pouze z druhé.
  • Ve třetím okně nastavíme defaultní podobu filtrů (pro záznamy, které sestava zobrazí). Filtr s tímto nastavením se zobrazuje před každým spuštěním sestavy pro možnost výběru dat.
    nastavení filtrů
  • Nejdůležitější nastavení se provádí v okně Rozložení polí. Horní tři políčka určují skupiny a podskupiny, do kterých budou záznamy seskupovány (na obrázku Fáze prodeje a zákazník). V rámečku pod nimi se nastaví zobrazované sloupce (Název, Zákazník, Výnosy). U číselných sloupců lze nastavit souhrny. Mnoho dalších možností zde není, práce tu je poměrně intuitivní.

dialogové okno Rozložení polí

  • Pokud jste do některého sloupce přidali souhrn, lze tabulku doplnit i o graf. Graf může být na první stránce před tabulkami (možnost 1) anebo bude zobrazen pouze samotný graf a teprve kliknutím na jednotlivé sloupce nebo výseče se zobrazí tabulka s daty vztahujícími se pouze k vybrané části grafu (možnost 2). U grafu pak lze nastavit několik málo položek (typ grafu, popisky, sloupec, který má být zobrazován v grafu).

 

Nakonec jsem připravil ukázky, jaké grafy lze očekávat (včetně nepříliš vhodně využitého spojnicového grafu):

sloupcový graf

 

koláčový graf

 

spojnicový graf

Za nevýhodu, mimo již zmiňovaných omezených možností, považuji též nutnost při každé změně procházet znovu všechna okna průvodce. Jednoznačnou výhodou ale je možnost vytvoření jednoduchého reportu bez potřeby programátora a administrátorských práv, třeba i na hostovaném CRM. Následně lze sestavy upravit např. v Excelu.
 

Zdroje informací:

publikace Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM

Stáhněte si novou nápovědu 

Posted by Jan Vaněk Wednesday, October 1, 2008 2:11:48 PM

Od konce září je k dispozici inovovaná nápověda k Microsoft Dynamics CRM 4.0. Stáhnout si ji můžete zde. Nová nápověda by měla obsahovat jak doplnění na základě připomínek uživatelů, tak opravu chyb a lepší nebo podrobnější formulace.

Při stahování a instalaci si ale musíte dát trochu pozor - k dispozici je celkem pět instalačních souborů: serverová část pro 32 i 64 bitová prostředí, update jazykového nastavení (MUI pack) pro 32 i 64 bitová prostředí serveru a update nápovědy pro offline verzi klienta pro Outlook. Ve většině běžných případů tedy postačí pro server stáhnout soubor CRMv4.0-KB955921-i386-Server-INTL.exe pro server a pro offline klienty CRMv4.0-KB955921-i386-Client-INTL.exe.

Nenechte se zmást, že instalační program je nazvaný anglicky, obsahuje všechny dostupné jazyky včetně češtiny. Update na serveru musí pochopitelně provést uživatel s právy administrátora.

Page 11 of 19 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> 
ORTEX spol s.r.o.