CRM Akcelerátory III. 

Posted by Jiří Cabal Tuesday, December 30, 2008 3:16:38 PM

Akcelerátor Analytics – analytické CRM

Akcelerátor Analytics („analytické CRM“) nabízí Business Intelligence řešení nad Microsoft CRM, tedy řešení pro podporu rozhodování. Jedná se zatím o asi nejsložitější a nejrozsáhlejší akcelerátor. Jeho vývoj je rozdělen na několik verzí (Releases), které budou postupně přinášet další funkčnosti. Vývoj je také rozdělen do verzí pro Microsoft SQL Server 2005 a 2008, kde verze pro novější SQL Server nabídne více ovládacích prvků a lepší grafické vlastností sestav.

V první verzi přináší akcelerátor čtyři hlavní komplexní rozborové sestavy a pět podřízených. Sestavy jsou označovány jako Dashboard Reports, kde slovo dashboard znamená řídící nebo kontrolní panel, dobře známý ze současných business inteligence řešení. Stručně se podíváme na jednotlivé z nich.

Sestava Sales Manager Dashboard nabízí zobrazení příležitostí podle fáze, kde se nacházejí, nejlepších příležitostí a nejlepších obchodníků.

Sestava Sales Manager Dashboard

Sestava Account Executive Dashboard nabízí zobrazení příležitostí jednoho uživatele dle fáze nebo období.

Sestava Account Executive Dashboard

Sestava CRM Usage Dashboard nabízí větší množství tabulek, grafů a ukazatelů, které ukazují, jak efektivně jednotliví pracovníci a týmy využívají Microsoft CRM.

Sestava CRM Usage Dashboard

Sestava Service Dashboard nabízí také více grafů a tabulek, které tentokrát zobrazují výkon oddělení služeb, včetně trendů spokojenosti zákazníků a dalších.

Pro uživatele, kterým nestačí základní Dashboards přináší tento akcelerátor možnost sbírat a zobrazovat svá další vlastní rozsáhlá data pomocí SQL Server Analysis Services (SSAS) kostek . Po instalaci, která potřebuje využít i Visual Studia 2005, je možné získat, napojením Excelu 2007 na tuto Analysis Service, plnohodnotnou BI aplikaci s daty v OLAP kostce, která bude pracovat nad daty z CRM.


 

CRM Akcelerátory II. 

Posted by Jiří Cabal Friday, December 26, 2008 1:09:03 AM

Akcelerátor „Extended Sales Forecasting“ – rozšířená předpověď prodeje

Akcelerátor Extended Sales Forecasting („rozšířená předpověď prodeje“) umožní obchodním oddělením pohodlně stanovovat podrobnější prodejní cíle a sledovat jejich postupné plnění. Vedení, obchodní manažeři a obchodníci nyní můžou sledovat plnění plánovaných obratů napříč celou hierarchií obchodního oddělení.

nová entita Goal

Akcelerátor přináší novou entitu Goals (cíle), která umožňuje každému členovi týmu nastavit jeho vlastní cíle (úkoly), cíle podřízených zařadit jako součást cílu vedoucích (v neomezeném počtu úrovní) a sledovat průběžně jejich plnění na všech úrovních.  Jednotlivé cíle lze pak zařazovat k příležitostem. Čas pro sledování plnění cílů se odvíjí od nastavení fiskálního období v CRM (jedná se o nastavení, které nelze následně měnit, ale pro použití tohoto akcelerátoru je nutné ho mít nastaveno).

vytvoření Sub-Goal

Akcelerátor obsahuje také několik workflow, které automatizují proces oznamování nových cílů i změn stávajících. Například při vytvoření nového cíle je uživatel na tuto skutečnost upozorněn. Má možnost si prohlédnout podrobnosti a potom cíl bez výhrad akceptovat anebo odmítnout pro případnou diskuzi s nadřízeným. V obou případech je výsledek oznámen odpovědné osobě.

Další součástí akcelerátoru jsou dva reporty – jeden grafický, druhý textový, které umožňují přehledně zobrazit aktuálního hodnotu, současný odhad i vlastní cíl na všech úrovních organizace.

ukázka procházení úrovněmi organize v sestavách akcelerátoru

Instalace je opět doplněna podrobným návodem pro její provedení.

Z našeho pohledu se akcelerátor po určité době investované do počátečního učení, jak to bývá u každé nové věci, může stát výborným pomocníkem především pro společnosti s větším obchodním oddělením.
 

CRM Akcelerátory I. 

Posted by Jiří Cabal Monday, December 22, 2008 3:00:00 PM

Jak jsme již počátkem září s předstihem informovali, začal vývojářský tým Microsoft CRM od listopadu dávat k dispozici řadu rozšíření pro Microsoft Dynamics CRM 4.0 označované jako „accelerators“ - akcelerátory. Tato rozšíření lze bezplatně stáhnout a jejich využití rozšíří základní funkcionalitu  a při vhodném nasazení zrychlí implementaci CRM v různých typech společností.

V praxi se jedná především o rozšíření formou nových entit, popř. vlastností entit, pokročilých sestav, workflow, samostatných webových aplikací běžících nad daty z CRM a další. Do této doby vydané akcelerátory byly vždy doplněny podrobnou dokumentací, která umožňuje provést instalaci svépomocí i uživatelům bez větších zkušeností s customizací CRM, a také kompletními zdrojovými kódy. Ačkoliv jsou akcelerátory vydávány v angličtině, není problém doplnit je i o češtinu. Naopak problematickými se v našem prostředí ukazují automatické instalátory dodávané s řešením.

Akcelerátory lze stahovat a komentovat na http://www.codeplex.com/crmaccelerators.

S jejich vlastnostmi vás budeme tak, jak budou postupně zveřejňovány, seznamovat na tomto blogu.

Akcelerátor „Notifications“ – Upozornění (RSS)

Akcelerátor Notifications („upozornění“) umožňuje uživatelům CRM nastavit jakýkoliv pohled nad zvolenou entitou jako RSS zdroj pro jejich čtečku.

Jde o zcela jiný přístup k tomu, "být informován" než zasílání e-mailů. Příjemce e-mailů je dnes zasypáván spoustou irelevantních e-mailů a tak se spíše brání dalšímu zasílání. Oproti tomu, v technologii RSS si uživatel nastavuje "předplatné" (z anglického subscription), tedy objednává si zasílání jen těch informací, které jsou pro něj důležité.

Hned tento první vydaný akcelerátor se nám nepodařilo nainstalovat pomocí přiloženého instalátoru. Následovala manuální instalace dle návodu, která trvala sice déle, ale byla bez problémů dokončena.

přístup k akcelerátoru přes hlavní menu

Po instalaci se nám v menu v hlavním okně CRM objeví nová položka „RSS“, která po rozbalení nabízí dvě možnosti. Jednou z možností je vybrat entitu a pohled nad ní, druhou možností je ihned použít aktuální pohled. Po zvolení příslušného pohledu se nám jeho záznamy zobrazí jako RSS zdroj v Internet Exploreru. Jeho URL pak můžeme zkopírovat i do dalších RSS čteček.

výběr entity a pohledu

Tento akcelerátor umožní mít rychle po ruce nové záznamy entit, se kterými se často pracuje, bez nutnosti proklikávat se prostředím CRM. Za nevýhodu lze považovat, že nelze zobrazit některé entity (např. Aktivity, Produkty, Ceníky) - potom akcelerátor nabídne výběr jiné entity - ale v některých případech (např. Fronty) skončí dokonce chybou. Výhodou je poměrně jednoduchá instalace, ale především velmi snadné a okamžité použití. Pokud jste zvyklí už dnes používat technologii RSS, pak tento akcelerátor nelze než doporučit.

vygenerovaný RSS zdroj

Ještě jednou na skok v Irsku 

Posted by Jan Vaněk Monday, December 8, 2008 11:15:18 PM

První adventní neděli jsem letos strávil v irském Dublinu. Irsko jsem navštívil letos již podruhé, tentokrát spolu s partou kamarádů. O mém prvním výletu se můžete dočíst zde.

Přelom listopadu a prosince se nám v Irsku velice vydařil - ačkoliv normální irské počasí znamená déšť a západní vítr, my jsme měli celé tři dny modré nebe bez mráčků a větřík nezafoukal. Přes noc bylo pod nulou a tak jinak typicky zelené irské trávníky byly pokryty jinovatkou.

První den jsme vyrazili do na jih od Dublinu do hor, do Wicklow Mountains. Přesněji řečeno do místa zvaného Glendalough, což je oblíbené výletní místo dubliňanů. V létě tu prý turisté chodí v čtyřstupu, ale my jsme jich v tuto roční dobu potkali naštěstí jen velmi málo. Počasí bylo opravdu úchvatné a přinášelo zajímavé kontrasty. Např. na následující fotce si můžete všimnout úplně zimní, ledové krajiny ve stínu vlevo a naopak téměř středomořsky vyhlížejícího svahu vpravo, kde už slunce stačilo jinovatku rozpustit:

Dominantou Glendaloughu je starý klášter, založený v šestém století původně poustevníkem svatým Kevinem. Atmosféra tohoto místa je úžasná, dominantou je zachovalá kulatá zvonice:

> 

Trávník před vstupem do dublinské univerzity Trinity College ukazuje, proč se Irsku přezdívá zelený ostrov.

Nevynechali jsme ani tentokrát Temple Bar s jeho proslavenými hospůdkami a v jedné z nich si léčili Jamesonem a Guinessem bolavé nohy.

 

Autentickou náladu živé hudby si můžete vychutnat aspoň trochu zde: 

K dispozici je Update Rollup1 pro Microsoft Dynamics CRM 4.0 

Posted by Jan Vaněk Thursday, December 4, 2008 4:16:12 PM

24. listopadu 2008 byla uvolněna první kumulativní aktualizace pro Microsoft Dynamics CRM 4.0 pod názvem Update Rollup1 (článek báze znalostí 952 858). Vzhledem k tomu, že obsahuje větší množství oprav, doporučujeme ji k instalaci. Jak jsme zvyklí již z předešlých verzí, i tento Update je připraven jak pro server, tak pro Outlook klienty a e-mail router. V běžném případě je tedy potřeba stáhnout tři soubory.

Stahovat můžete zde.

Před instalací na serveru je jako obvykle doporučována záloha databáze.

Instalace na klienta je zcela bez problémů, pokud nemáte spuštěné lokální CRM (offline klient) a máte-li práva administrátora. Restart není vyžadován.

Jedno upozornění na závěr: není doporučeno (jinými slovy "nemuselo by to fungovat") exportovat vlastní nastavení z instance CRM verze 4.0 bez Rollup1 a importovat je do instance, kde je již Rollup1 nainstalován. Platí to samozřejmě i naopak.

Page 10 of 19 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> 
ORTEX spol s.r.o.