Silverlight a Microsoft CRM 

Posted by Jiří Cabal Friday, August 21, 2009 2:28:12 PM

Silverlight je poměrně mladá a diskutovaná technologie od společnosti Microsoft, která je přímým konkurentem technologie Flash. Bohaté využití nalezne nejen přímo na webu, ale také v různých webových aplikacích jako je i CRM. Proto se dnes podíváme na její základní rysy s přihlédnutím na možnosti využití v Microsoft CRM.

Co je Silverlight?

Silverlight nachází uplatnění na webu podobně jako Flash tam, kde jsou překročeny možnosti XHTML, CSS a Javascriptu. Tyto tři technologie dokáží mnoho, nicméně pro některé webové aplikace je to nedostatečné. Jedná se o aplikace, které používají interaktivní obsah, který běží u klienta, podporují dynamickou grafiku, animace a média.

Silverlight se instaluje do prohlížeče jako odlehčený zásuvný model (necelých 5MB) podobným způsobem jako Flash. V současné době je podporován v OS Windows v prohlížečích Internet Explorer a Mozilla Firefox a v Mac OS. Dále je s podporou Microsoftu vyvíjen projekt Moonlight, který má umožnit podporu Silverlightu na Linuxu. Silverlight má v současné době nainstalována již více než třetina uživatelů internetu a dá se předpokládat, že toto číslo dále poroste.

Vlastnosti Silverlightu

  • Komunikace s webovými službami. Silverlight může volat webové služby pomocí vestavěných API (SOAP/WS*, JSON, XML HTTP, REST, RSS).
  • Přehrávání médií. Silverlight přehrává videa a hudbu ve formátech MP3, WMA, WMV7 a VC-1. Podporuje také HD video a přehrávání v celoobrazovkovém režimu.
  • Pokročilé animace a dvourozměrné kreslení.
  • Pro vývojáře je důležité, že Silverlight je založený na zredukované verzi společného runtime jazyků .NET, proto je možné psát kód v jazyce C# a dalších. Vývojáři na platformě .NET mohou Silverlight začít snadno využívat, je možné použít velké množství již dříve vytvořeného kódu a využívat veškerého komfortu prostředí .NET.

Použití Silverlightu

Ačkoliv Flash nabízí širokou škálu možností využití, známý je především jako prostředek pro tvorbu animovaných reklam, dále pro jednoduché on-line hry a vizuálně působivé webové prezentace. Silverlight je možné pro tyto oblasti také použít, ale vzhledem k jeho slabšímu rozšíření to alespoň zatím není tak často využívané. Silverlight je nyní využíván v oblastech, kde je nejsilnější, a to je především přehrávání videa a v aplikacích, které potřebují komunikovat s webovými službamipracovat s daty uloženými v databázi apod. Nasazován je tam, kde se dá předpokládat, že uživatelé již mají ve svém prohlížeči nainstalovaný Silverlight plugin anebo nebudou mít s jeho instalací problémy. Z mého pohledu se Silverlight jeví jako technologie, která má Flashi nejen konkurovat, ale jít až za jeho možnosti, nacházet častěji i „serioznější“ uplatnění nejen jako efektní vizuální obálka, ale poskytovat bohatou funkčnost a komfort, a tím přesouvat při současném trendu „Software as a Service“ na web další desktopové aplikace, které byly pro klasické webové technologie příliš komplikované, velké a špatně spravovatelné anebo dokonce nemožné.

Silverlight v Microsoft Dynamics CRM

Z předcházejích odstavců je zřejmé, že Silverlight je ideálním prostředkem pro rozšiřování funkcionality Microsoft CRM:

  • Nemá problémy pracovat přes webové služby s daty z CRM.
  • Je založen na prostředí .NET, ve kterém firmy implementující a customizující Microsoft CRM již pracují.
  • Má možnost jednoduše používat velké množství různých ovládacích prvků jako textboxy, tlačítka, seznamy, rozbalovací a zaškrtavací pole, ale i další pokročilé a složité objekty.
  • Ve firemním prostředí není problém zajistit instalaci plugin do všech počítačů; plugin je malý.
  • Microsoft CRM je i přes snahu vývojářů a propracované prostředí hojně využívající Javascript ne vždy dostatečné pružné, komfortní a rychlé. Silverlight umožní do CRM snadno dostat funkcionalitu, která mu chyběla anebo byla zbytečně komplikovaná. V jednom okně tak mohou být zpracovávána data z mnoha formulářů a práce s nimi bude probíhat bez zdlouhavého načítaní, ukládání a otevírání nových oken, pohodlně a např. s pomocí drag and drop.

Silverlight nevyřeší v CRM vše, je ale zajímavou možností, jak řešit některé z požadavků a přizpůsobit tak ještě lépe tento systém na míru a zefektivnit práci v něm.

V nejbližší době se v dalším článku podíváme na konkrétní příklad Silverlight aplikace rozšiřující Microsoft CRM. Vyvíjíme add-on, který umožňuje rychlé pořizování položek nabídky, které je v Microsoft CRM poměrně kostrbaté, zejména pro firmy se stovkami až tisíci drobnějších produktů a víceřádkovými nabídkami. Na příkladu této utility si prakticky ukážeme zmíněné přednosti Silverlightu a tím také nastíníme další oblasti jeho možného využití v Microsoft CRM.

Zdroje

http://interval.cz/clanky/silverlight-co-je-silverlight/
http://weblogs.asp.net/scottgu/pages/silverlight-tutorial-part-3-using-networking-to-retrieve-data-and-populate-a-datagrid.aspx

Další odkazy

http://www.microsoft.com/silverlight/get-started/install/default.aspx - kontrola a instalace pluginu do prohlížeče
http://silverlight.net/ - oficiální stránky Silverlightu
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc838158%28VS.95%29.aspx - dokumentace Silverlightu na MSDN

 

ORTEX spol s.r.o.
Comments are closed on this post.