Rychlá nabídka jde do světa 

Posted by Jiří Cabal Tuesday, July 12, 2011 9:16:20 AM

Od dnešního dne je Add-on Rychlá nabídka, který vyvíjíme již od minulé verze CRM, celosvětově dostupný pod obchodním názvem CRM Quick Quote.

K tomuto obchodnímu kroku nás vedla především oblíbenost doplňku Rychlá nabídka u našich zákazníků, jeho jedinečnost i za hranicemi ČR a možnost snadného importu cizích řešení v novém CRM 2011.

Pro doplněk vznikla anglická microsite CRM Quick Quote (www.crm-quick-quote.com). Doplněk si můžekaždý zájemce stáhnout a vyzkoušet ve svém CRM. Zkušební verze je omezena pouze počtem položek na nabídce. Nákup plné verze probíhá zcela online – po zaplacení kartou přijde uživateli do e-mailu aktivační kód.

Instalace je díky novému CRM poměrně snadná (nevyžaduje účast implementátora CRM řešení) a je na webu podrobně popsána. Add-on je dostupný v angličtině a češtině, není problém ho na přání o další jazyky rozšířit. Jak jsme z Microsoft Dynamics CRM zvyklí, i Add-on přepíná jazyky „na přání“. Funkčnost doznala od minulé verze spíše kosmetických změn: i nadále je cílem co nejrychleji dostat do vytvářené nabídky všechny potřebné produkty, což v CRM moc snadno nejde.

Přejeme tedy tomuto černému koni našich Add-onů, který vznikl z původního interního projektu „jak si osahat ten Silverlight“, mnoho štěstí a zákazníkům ušetřený čas při vytváření nabídek kdekoliv na světě.

 

Odkazy:
Článek o Rychlé nabídce pro Microsoft CRM 4
Produktová stránka Rychlé nabídky

ORTEX spol s.r.o.
Comments are closed on this post.