Jak dopadl seminář o CRM? 

Posted by Jiří Richtr Friday, April 18, 2008 11:00:00 AM

Finále více jak měsíční přípravy našeho CRM týmu je za námi.

Kdo přišel (a nezabloudil v budově Krajského úřadu), měl možnost vidět na semináři nejen nás, ale také 5 dalších účinkujících z řad našich partnerů a zákazníků v akci nad novou verzí Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Trochu šedivé statistiky:

Účinkujících: 7
Vypitá káva: 20l
Snědených chlebíčků: 10kg
Snědených chlebíčků naším kolegou: 2kg
Počet přejedených: 5
Počet cen: 10 + 30 lahví vína
Počet spokojených organizátorů po akci: všichni

A co program?

Petr Hampejs, zástupce firmy Microsoft, společně s kolegou Honzou Vaňkem, provedli účastníky semináře alespoň základními možnostmi CRM a předložil řadu důkazů o úspěšnosti tohoto řešení. Naživo bylo předvedeno využití hromadné korespondence nad daty CRM za pomoci na serveru uložených šablon, analýza plánu tržeb v pohledu, reportu i na mapě i komplexní zpracování zákazníkova požadavku v modulu servis včetně naplánování disponibilních termínů a kapacit.

Přemysl Nikrmajer z firmy CreditInfo Czech Republic vysvětlil, proč je dobré mít validní informace o svých dodavatelích, konkurentech a zákaznících. Samozřejmostí bylo předvedení propojení mezi CRM a službami firmy CREDITINFO.

Jan Jeřábek z firmy T-Mapy mluvil o výhodnosti vyhodnocování obchodních ukazatelů prostřednictvím geografických dat. Opět demonstrováno živě v propojení na CRM.

Jan Matějka ze společnosti AG-COM předvedl, jak je snadné udržet neustálý dohled nad složitou SW infrastrukturu za pomocí softwarových nástrojů Microsoft System Center  Operations Manager.

Konečně také František Šviha z VPS, jako zástupce z řad uživatelů Microsoft CRM, byl živým důkazem toho, že tento produkt má přinejmenším v obchodních firmách své nezastupitelné místo a že integrace MS CRM s ostatními podnikovými systémy opravdu funguje.

V neposlední řadě si „přihřál polívčičku“ také náš kolega Honza Klimeš z týmu Business Intelligence s ukázkou vyhodnocování dat ze CRM pomocí nástrojů BI.

Ustát tematicky velmi pestrý půlden jistě obnášelo od návštěvníků nemalé sebezapření, čemuž musela dopomoci i nezbytná hladina kofeinu v žilách.

Nicméně, vyplatilo se. Návštěvníci odcházeli odměněni řadou hodnotných cen – počínaje lahví dobrého vína, Ultimate edicí Windows Vista konče.

ORTEX spol s.r.o.
Comments are closed on this post.