Instalace CRM klienta pro Outlook 

Posted by Jan Vaněk Friday, March 14, 2008 1:18:00 PM

Ihned poté, co jsme nainstalovali novou verzi na serveru (viz příspěvek kolegy Jirky Richtra), jsme se pochopitelně pustili i do klientů pro Outlook. Instalace a zprovoznění neprobíhaly vždy úplně bez problémů, záleželo trochu i na tom, co má ten který stroj "již za sebou", tedy co tam bylo instalováno dříve. V případě on-line klientů (dnes pod názvem "klient Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook") žádný problém nebyl, na jisté potíže jsme narazili ve druhé variantě, určené i pro offline použití s lokální databází a lokální aplikační logikou (dříve označované jako Laptop klient).

Problémy, na které jsme narazili:

  • Instalační program vyžaduje, aby Outlook byl nastaven jako výchozí program pro elektronickou poštu, přičemž je kontrolován záznam v registrech "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\Mail\(výchozí)". Z historických důvodů byla v této proměnné hodnota "Lotus Notes", přestože jsme v nastavení Microsoft Outlook opakovaně zadávali "Nastavit aplikaci Outlook jako výchozí pro e-mail...". Změna se projevila pouze do záznamu v cestě "HKEY_CURRENT_USER\Software\Clients\Mail", kterou ale instalační program CRM zřejmě nekontroluje. Po manuální opravě bylo vše OK.
  • Po úspěšném dokončení instalačního programu je nutné manuálně spustit volbu "Průvodce konfigurací". Teprve v této volbě se nastavuje cesta na CRM server a dojde k prvotní konfiguraci CRM klienta. Škoda, že se konfigurace nespouští přímo na konci instalačního procesu. V průběhu konigurování jsme na jednom stroji opakovaně naráželi na neznámý problém, který se navenek tvářil jako chyba "Network Path Was Not Found" a nebylo možné pokračovat. Pomohla až odinstalace předchozí instance Microsoft SQL Server 2005 Express, kterou si stejně instalační program CRM klienta v případě neexistence stahuje a instaluje.

Nakonec ale vše pracuje k naší spokojenosti. Microsoft CRM pro Outlook má celou řadu nových funkcí, což je patrné již hned v podstatně rozšířených nastaveních v Možnostech:

ORTEX spol s.r.o.
Comments are closed on this post.