Další aktualizace CRM 4.0 budou přicházet v pravidelném rytmu 

Posted by Jan Vaněk Tuesday, January 27, 2009 8:42:12 AM

Jak bylo minulý patek oznámeno, počínaje aktualizací Rollup 2 by měly další aktualizace Microsoft CRM verze 4.0 přicházet v pravidelném zhruba 8mi týdenním cyklu. Nyní bude tedy možné snadněji a přesněji plánovat jejich nasazení. Příští aktualizace, CRM 4.0 Update Rollup3, by tak mohla být k dispozici po 15. březnu.

Pokud si některý problém vyžádá rychlejší reakci, budou mezi těmito "velkými aktualizacemi" vydávány na žádosti menší opravy - fixy. Komunikace o chybách bude probíhat po standardních kanálech, buď přes implementačního partnera nebo přímo s firmou Microsoft, přes zákaznickou podporu.

Připomeňme si, že po nákupu a v rámci platné podpory (Software Assurance) má zákazník možnost uplatnění pěti servisních incidentů. Pokud jde o chybu software, pak se incident z tohoto počtu neodečítá.

ORTEX spol s.r.o.
Comments are closed on this post.