CRM Akcelerátory III. 

Posted by Jiří Cabal Tuesday, December 30, 2008 3:16:38 PM

Akcelerátor Analytics – analytické CRM

Akcelerátor Analytics („analytické CRM“) nabízí Business Intelligence řešení nad Microsoft CRM, tedy řešení pro podporu rozhodování. Jedná se zatím o asi nejsložitější a nejrozsáhlejší akcelerátor. Jeho vývoj je rozdělen na několik verzí (Releases), které budou postupně přinášet další funkčnosti. Vývoj je také rozdělen do verzí pro Microsoft SQL Server 2005 a 2008, kde verze pro novější SQL Server nabídne více ovládacích prvků a lepší grafické vlastností sestav.

V první verzi přináší akcelerátor čtyři hlavní komplexní rozborové sestavy a pět podřízených. Sestavy jsou označovány jako Dashboard Reports, kde slovo dashboard znamená řídící nebo kontrolní panel, dobře známý ze současných business inteligence řešení. Stručně se podíváme na jednotlivé z nich.

Sestava Sales Manager Dashboard nabízí zobrazení příležitostí podle fáze, kde se nacházejí, nejlepších příležitostí a nejlepších obchodníků.

Sestava Sales Manager Dashboard

Sestava Account Executive Dashboard nabízí zobrazení příležitostí jednoho uživatele dle fáze nebo období.

Sestava Account Executive Dashboard

Sestava CRM Usage Dashboard nabízí větší množství tabulek, grafů a ukazatelů, které ukazují, jak efektivně jednotliví pracovníci a týmy využívají Microsoft CRM.

Sestava CRM Usage Dashboard

Sestava Service Dashboard nabízí také více grafů a tabulek, které tentokrát zobrazují výkon oddělení služeb, včetně trendů spokojenosti zákazníků a dalších.

Pro uživatele, kterým nestačí základní Dashboards přináší tento akcelerátor možnost sbírat a zobrazovat svá další vlastní rozsáhlá data pomocí SQL Server Analysis Services (SSAS) kostek . Po instalaci, která potřebuje využít i Visual Studia 2005, je možné získat, napojením Excelu 2007 na tuto Analysis Service, plnohodnotnou BI aplikaci s daty v OLAP kostce, která bude pracovat nad daty z CRM.


 

ORTEX spol s.r.o.
Comments are closed on this post.