CRM Akcelerátory I. 

Posted by Jiří Cabal Monday, December 22, 2008 3:00:00 PM

Jak jsme již počátkem září s předstihem informovali, začal vývojářský tým Microsoft CRM od listopadu dávat k dispozici řadu rozšíření pro Microsoft Dynamics CRM 4.0 označované jako „accelerators“ - akcelerátory. Tato rozšíření lze bezplatně stáhnout a jejich využití rozšíří základní funkcionalitu  a při vhodném nasazení zrychlí implementaci CRM v různých typech společností.

V praxi se jedná především o rozšíření formou nových entit, popř. vlastností entit, pokročilých sestav, workflow, samostatných webových aplikací běžících nad daty z CRM a další. Do této doby vydané akcelerátory byly vždy doplněny podrobnou dokumentací, která umožňuje provést instalaci svépomocí i uživatelům bez větších zkušeností s customizací CRM, a také kompletními zdrojovými kódy. Ačkoliv jsou akcelerátory vydávány v angličtině, není problém doplnit je i o češtinu. Naopak problematickými se v našem prostředí ukazují automatické instalátory dodávané s řešením.

Akcelerátory lze stahovat a komentovat na http://www.codeplex.com/crmaccelerators.

S jejich vlastnostmi vás budeme tak, jak budou postupně zveřejňovány, seznamovat na tomto blogu.

Akcelerátor „Notifications“ – Upozornění (RSS)

Akcelerátor Notifications („upozornění“) umožňuje uživatelům CRM nastavit jakýkoliv pohled nad zvolenou entitou jako RSS zdroj pro jejich čtečku.

Jde o zcela jiný přístup k tomu, "být informován" než zasílání e-mailů. Příjemce e-mailů je dnes zasypáván spoustou irelevantních e-mailů a tak se spíše brání dalšímu zasílání. Oproti tomu, v technologii RSS si uživatel nastavuje "předplatné" (z anglického subscription), tedy objednává si zasílání jen těch informací, které jsou pro něj důležité.

Hned tento první vydaný akcelerátor se nám nepodařilo nainstalovat pomocí přiloženého instalátoru. Následovala manuální instalace dle návodu, která trvala sice déle, ale byla bez problémů dokončena.

přístup k akcelerátoru přes hlavní menu

Po instalaci se nám v menu v hlavním okně CRM objeví nová položka „RSS“, která po rozbalení nabízí dvě možnosti. Jednou z možností je vybrat entitu a pohled nad ní, druhou možností je ihned použít aktuální pohled. Po zvolení příslušného pohledu se nám jeho záznamy zobrazí jako RSS zdroj v Internet Exploreru. Jeho URL pak můžeme zkopírovat i do dalších RSS čteček.

výběr entity a pohledu

Tento akcelerátor umožní mít rychle po ruce nové záznamy entit, se kterými se často pracuje, bez nutnosti proklikávat se prostředím CRM. Za nevýhodu lze považovat, že nelze zobrazit některé entity (např. Aktivity, Produkty, Ceníky) - potom akcelerátor nabídne výběr jiné entity - ale v některých případech (např. Fronty) skončí dokonce chybou. Výhodou je poměrně jednoduchá instalace, ale především velmi snadné a okamžité použití. Pokud jste zvyklí už dnes používat technologii RSS, pak tento akcelerátor nelze než doporučit.

vygenerovaný RSS zdroj

ORTEX spol s.r.o.
Comments are closed on this post.