Přicházejí CRM akcelerátory 

Posted by Jan Vaněk Friday, September 5, 2008 4:33:50 PM

Provozujete již verzi 4.0 a říkáte si, že další novinky přijdou možná tak za dva roky? Není to tak docela pravda. Vývojářský tým ohlásil již na podzim tohoto roku sérii CRM Akcelerátorů, které v několika oblastech obohatí standardní funkcionalitu Microsoft CRM. O co jde? Půjde o sérii bezplatných přídavných (add-on) řešení, která budou sloužit jako základ pro rychlé vybudování specifických funkcionalit, ať už partnerem nebo i vyškoleným šikovným uživatelem. Všechna rozšíření budou obsahovat:

  • Importovatelný datový model.
  • Přednastavená pravidla obchodních procesů (workflow).
  • Prvky Business Intelligence, jako např. reporty.
  • Vzorky funkčních kódů (sestavených v rámci pravidel vývojářského SDK).
  • Dokumentaci pro instalaci, provoz, lokalizaci a další rozšiřování řešení.
  • Automatický instalátor.

web.ortex.cz/produkty/crm/Na jaké CRM akcelerátory se můžeme těšit?

Název Popis Poznámka, komentář
Analytika BI řešení nad Microsoft CRM Bude obsahovat sadu dashboardů pro Microsoft SQL Server Reporting Services a Microsoft Office PerformancePoint Server, dvě OLAP kostky pro analýzu dat.
eServis Zákaznický samoobslužný portál. Samoobsluha pro zákazníky, kteří si budou moci na webu dodavatele vytvářet a udržovat své kontaktní profily, vkládat servisní požadavky a navrhovat termíny pro poskytování služeb. Prostřednictvím portálu budou moci také prohledávat obsah báze znalostí.
Event Management  Správa eventů (seminářů, veletrhů). Prostřednictvím portálového řešení napojeného na CRM budou moci uživatelé snáze plánovat a spravovat události, které vyžadují vícekanálové zvací procesy a registraci účastníků, přípravu vlastní akce a vyhodnocení - follow-up skutečné účasti a následných prodejů.
Celopodnikové vyhledávání Vyhledání a přístup k záznamům v CRM prostřednictvím Sharepoint portálu.  
Prodejní metodiky Podpora vybraných světových prodejních metodik. Sada customizací, postupů a návodů, kterak v CRM používat jednu z podporovaných světových metodik prodeje ( Target Account Selling (TAS), SPI Solution Selling a metodika Miller Heiman).
Pokročilé plánování prodejů Rozšíření standardní funkčnosti v oblasti plánování a měření výkonnosti prodeje. Např. možnost tvorby plánu prodeje v požadovaných časových úsecích (na měsíce, na kvartály, ...).
Upozorňování (notifikace) Implementace technologie RSS pro snadnější zjišťování "co je v CRM nového"  
Produktivita Sada přednastavených workflow pro různé druhy obchodního procesu, zpracování servisních požadavků apod.  
Integrace s BizTalk Nová verze adaptéru pro Microsoft Biztalk Server pro možnost plné integrace verze 4.0 se systémy 3. stran.  
Sharepoint webpart Inovovaná komponenta pro začlenění stránek (pohledů, funkčností) CRM v. 4.0  do Sharepoint portálů.  

 

Jak sami vidíte, máme se na co těšit. Budeme Vás průběžně informovat o tom, kdy budou jednotlivá řešení k dispozici.

ORTEX spol s.r.o.
Comments are closed on this post.